Säkerhet på sjukhus.

En fungerande teknik kan vara livsviktig i kritiska infrastrukturer som på sjukhus. Genom de nätformade känsliga systemen i digitaliseringsprocessen blir kraven på sjukhus dessutom ännu komplexare. Skydd mot teknikfel ger ett fullständigt överspännings- och åskskyddskoncept.

DEHN skyddslösningar för sjukhus.

Sjukhus räknas till kritisk infrastruktur eftersom fel på livsuppehållande åtgärder har svåra konsekvenser för de berörda patienterna. Kraven på skyddsåtgärderna har också förändrats under digitaliseringsprocessernas gång. Digitala vårdjournaler, operationsrobotar, tekniska apparater, automatiska förlopp, MSR-teknik för byggnadsstyrning, åtkomstregleringar - det är bara några exempel på processer, som har gjort intåg på sjukhus. 

Sofistikerade skyddskoncept och genomtänkt riskhantering är desto viktigare. En betydande del av dessa är försiktighetsåtgärder mot risker från åsk- och överspänningsinverkan. Beakta standarden SS 4364000 -710. De reglerar kraven på elsäkerhet i medicinskt använda områden. I centrum av denna standard står patienternas och personalens säkerhet såväl som en kontinuerlig strömförsörjning. 

Vi erbjuder dig heltäckande skyddskoncept som garanterar patientsäkerhet, medarbetarsäkerhet, felsäkerhet för informations- och telekommunikationsteknik såväl som en kontinuerlig energiförsörjning. I dessa skyddskoncept hittar du en översiktlig illustration av våra specifika lösningar med produktförslag, underlag och hjälpsam service.

Viktig information för nedladdning

DS225 Broschyr Säkerhet för moderna byggnader .pdf 3.6 MB

Teknisk byggnadsutrustning

Ett åskskyddskoncept förhindrar risker för intelligenta byggnadssystem och täpper till säkerhetsluckor i ström- och dataförsörjningen.

Skydda teknisk byggnadsutrustning

Har du frågor om
sjukhuset?

Vir svarer gärna på dina frågor om sjukhus. Skriv eller ring till oss på +46 708 52 57 56. Vi ser fram emot att höra från dig. 
Om du har några frågor kan du också nå oss på följande e-postadress: [email protected]