Säkerhet för vätgasanläggningar

Väte är grundläggande komponent i energiomställningen och uppmärksammas därmed alltmer i industrin. Detta kemiska element är dock mer lättantändligt än andra gaser och det finns en hög explosionsrisk vid kontakt med det. Av denna anledning är anläggningsoperatörer skyldiga att utarbeta och införa ett omfattande skyddskoncept.

Åsk- och överspänningsskydd enligt standard

Ett heltäckande skyddskoncept omfattar yttre åskskydd, överspänningsskydd och jordning/potentialutjämning. Med avseende på överspänningar och blixtnedslag måste ex-zoner och ex-anläggningsdelar beaktas. På detta sätt säkerställs anläggningens tillgänglighet och människors skydd, vilka befinner sig i omgivningen. För att fastställa och minimera faror och följder av ett blixtnedslag är SS EN 62305 grundläggande. Genom lämpliga åtgärder kan du skydda explosionsutsatta områden i zonerna 0 och 1 såväl som anläggningsdelar, i vilka blixten kan slå ner direkt eller i vilka blixtströmmar resp. överspänningar kan förväntas. Exempel på detta är ventilations- och utblåsningsmaster, skorstenar, överjordiska behållare och rörledningar. Som partner till vätgasföretag erbjuder vi dig heltäckande skyddskoncept för ex-områden.

Vätgastankställe

Omfattande skyddslösningar mot åsk och överspänningar, för att säkerställa anläggningsdrift av vätgastankställen i öppna områden och garantera människors säkerhet.

Läs mer

Produktrekommendationer

Potentialutjämningsskena PAS Ex

För användning i ex-zonerna 1/21 och 2/22. Alla anslutningar är säkrade med fjäderring mot att lossa av sig själv.

Läs mer

BLITZDUCTORconnect

Det universella kombinerade överspänningsskyddet skyddar mät-, styr- och reglerkretsar, buss- och telekommunikationssystem i industriell miljö mot skador orsakade av blixtnedslag och överspänningar.

Läs mer

Har du några frågor om vätgasanläggningar?

Vi hjälper gärna dig vidare. Skriv eller ring till oss på +46 708 52 57 56. Vi ser fram emot att höra från dig.
Om du har några frågor kan du också nå oss på följande e-postadress: [email protected]