Dataskyddsdeklaration DEHN SE

Vi tar dataskydd på allvar

Skyddet av din integritet vid behandling av personuppgifter är viktigt för oss. När du besöker vår webbplats sparar våra webbservrar normalt IP-adressen till din internetleverantör, webbplatsen från vilken du besöker oss, webbsidorna du besöker på vår webbplats samt datum och varaktighet för besöket. Denna information är absolut nödvändig för den tekniska överföringen av webbplatserna och säker serverdrift. Någon personlig utvärdering av dessa uppgifter sker inte.

Om du skickar data till oss via kontaktformuläret kommer dessa data att lagras på våra servrar under säkerhetskopieringen av data. Dina data kommer endast att användas av oss för att behandla din begäran. Dina data behandlas konfidentiellt. Någon överföring till tredje part sker inte.


Innehållsförteckning

1. Ansvarig och dataskyddsombud
 

2. Personuppgifter
 

3. Besök på webbplatsen

    3.1 Allmän användning

    3.2 Automatiskt sparade data

    3.3 Inledande kontakt

    3.4 Cookies
 

4. Tjänsteoptimering

    4.1 Plattform och hosting

    4.2 Nyhetsbrev och formulär
 

5. Verktyg och tjänster för analys, statistik och marknadsföring

    5.1 Analys och statistik

    5.2 Reklam och marknadsföring

    5.3 Social media och kommunikation
 

6. Ekonomisk analys och marknadsföring
 

7. Säkerhet
 

8. Behandling av personuppgifter i reklamsyfte
 

9. Vem får mina data?
 

10. Hur länge kommer mina data att lagras?
 

11. Vilka dataskyddsrättigheter har jag?

 

12. Ändringar av denna dataskyddsdeklaration

 

 

1. Ansvarig och dataskyddsombud

Ansvarig:

DEHN SE 
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt

Telefon: +49 9181 906-0
Fax: +49 9181 906-1100
E-post: [email protected]

Företagets dataskyddsombud är

Herr Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

E-post: [email protected]
Tfn: 0941-2986930

 

2. Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om dig. Dessa inkluderar ditt namn, adress och e-postadress. Du behöver inte heller lämna ut några personuppgifter för att kunna besöka vår webbplats. I vissa fall behöver vi ditt namn och adress samt annan information för att kunna erbjuda dig den önskade tjänsten. 

Detsamma gäller om vi förser dig med informationsmaterial på begäran eller om vi svarar på dina frågor. I dessa fall kommer vi alltid att påpeka detta för dig. Dessutom lagrar vi endast de uppgifter som du har överfört till oss automatiskt eller frivilligt.

Om du använder någon av våra tjänster samlar vi vanligtvis bara in de uppgifter som är nödvändiga för att kunna erbjuda dig vår tjänst. Vi kan komma att be dig om ytterligare information, men detta är frivilligt. Närhelst vi behandlar personuppgifter gör vi det för att kunna erbjuda dig vår tjänst eller för att uppnå våra kommersiella mål.

 

3. Besök på webbplatsen

3.1. Allmän användning

När du besöker vår webbplats sparar våra webbservrar normalt IP-adressen till din internetleverantör, webbplatsen från vilken du besöker oss, webbsidorna du besöker på vår webbplats samt datum och varaktighet för besöket. Bearbetning av denna information är absolut nödvändig för den tekniska överföringen av webbplatserna, bekväm användning av våra tjänster och säker serverdrift. Vårt berättigade intresse härrör från art. 6 avs. 1 enl. f) GDPR.
En direkt koppling till din identitet är inte möjlig med hjälp av denna information och kommer inte heller att dras av oss. Informationen lagras och raderas automatiskt efter att förutnämnda syfte har uppfyllts. Standardperioderna för radering baseras på nödvändighetskriteriet.

 

3.2. Automatiskt sparade data 

Server-log-filer 

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade server-logg-filer, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Detta är:

 • datum och tid för begäran
 • namn på den fil som efterfrågas
 • sida från vilken filen begärdes
 • åtkomststatus (fil överförd, fil hittades inte osv.)
 • webbläsare och operativsystem som används
 • fullständiga IP-adressen för den begärande datorn
 • överförd datamängd

Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Behandlingen sker i enlighet med artikel 6.1.f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.   
Av tekniska säkerhetsskäl, i synnerhet för att förhindra försök att attackera vår webbserver, lagrar vi dessa uppgifter under en kort tid. Det är inte möjligt för oss att dra slutsatser om enskilda personer utifrån dessa uppgifter. Senast efter sju dagar anonymiseras uppgifterna genom att förkorta IP-adressen på domännivå så att det inte längre går att upprätta en länk till den enskilda användaren. Data behandlas också anonymt för statistiska ändamål; en jämförelse med andra databaser eller en överföring till tredje part, även i utdrag, sker inte. 

 

3.3. Inledande kontakt

Vid kontakt med oss ?(t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller via sociala medier) kommer uppgifterna om den begärande personen att behandlas i den utsträckning det är nödvändigt för att besvara kontaktförfrågan och eventuella begärda åtgärder.
Besvarandet av kontaktförfrågningar inom ramen för kontraktuella eller för-kontraktuella förhållanden sker för att fullgöra våra avtalsförpliktelser eller för att besvara (för-)kontraktuella förfrågningar och i övrigt utifrån de berättigade intressena av att besvara förfrågningarna.

 • Behandlade datatyper: Inventeringsdata (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. poster i onlineformulär).
 • Berörda personer: Kommunikationspartner.
 • Mål med behandlingen: Kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Rättslig grund: Uppfyllelse av kontrakt och för-kontraktuella förfrågningar (art. 6.1.b GDPR), berättigade intressen (art. 6.1.f GDPR).

 

3.4. Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi komma att lagra information på din dator i form av cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en teckensträng genom vilken webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör att de besökta webbplatserna och servrarna kan skilja den berörda personens individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras via det unika cookie-ID. 

Genom att använda sessionscookies kan den ansvarige ge användarna av denna webbplats en användarvänlig tjänst som inte skulle vara möjlig utan inställning av cookies. Utan samtycke använder vi endast tekniskt nödvändiga cookies på den rättsliga grunden för berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1.f GDPR.

Vi använder endast personliga cookies för att förbättra vår webbplats eller i marknadsförings-/reklamsyfte med ditt samtycke. Vid ditt första besök kan du frivilligt gå med på spårningen eller analysen via den visade cookie-bannern. Vid behov kommer dina uppgifter att vidarebefordras till partner eller tredje part. Dessa cookies lagras endast om du uttryckligen samtycker till detta, den rättsliga grunden är då ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1.a GDPR. 
Du kan när som helst ändra din inställningar för användning av cookies här.

https://www.dehnab.se/sv#

 

4. Tjänsteoptimering

4.1. Plattform och hosting

Amazon Web Services (AWS)

Vi har vår webbsida hos AWS. Leverantör är Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (nedan: AWS).

När du besöker vår webbsida bearbetas dina personuppgifter på servern av AWS. Personuppgifter kan härvid också överföras till AWS:s moderbolag i USA. 

Dataöverföringen till USA baseras bl.a. på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här:
https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.
Du hittar ytterligare information i integritetspolicyn från AWS: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Amazon är dessutom certifierad enligt Data Privacy Framework och uppfyller därmed kraven från EU-kommissionen.

Användningen av AWS sker på grundbas av art. 6 avs. 1 enl. f GDPR. Vi har ett berättigat intresse av en tillförlitlig representation av vår webbplats. 
      
      
Amazon CloudFront CDN

Vi använder Content Delivery Network Amazon CloudFront CDN. Leverantör är Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (nedan ”Amazon”).

Amazon CloudFront  CDN är ett globalt distribuerat Content Delivery Network. Informationsöverföringen mellan din webbläsare och vår webbsida leds tekniskt via Content Delivery Network. På så sätt kan vi öka den globala tillgängligheten och prestandan på vår webbsida.

Användningen av Amazon CloudFront CDN är baserad på vårt berättigade intresse av ett så felfritt och säkert tillhandahållande av vårt webberbjudande som möjligt (Art. 6 avs. 1 enl. f GDPR).

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här:
https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Du hittar ytterligare information om Amazon CloudFront CDN här:
https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.


      
Bootstrap CDN

En webbtjänst från företaget StackPath, LLC, 2021 McKinney Avenue, Suite 1100, 75201 Texas, USA (nedan: Bootstrap CDN) laddas på vår webbplats. 

Vi använder denna data för att garantera att vår webbsida fungerar fullständigt. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6 avs. 1 enl. f GDPR. Det berättigade intresset består i att internetsidan fungerar felfritt. 

Den rättsliga grunden för överföringen till ett tredje land utan beslut om adekvat skydd är standardavtalsklausulerna som avtalats mellan oss och StackPath, LLC. Detta utgör en lämplig garanti i den mening som avses i GDPR i enlighet med artikel 46 i GDPR. 

Raderingen av datan sker så snart syftet med insamlingen har uppfyllts. Du hittar ytterligare information om hanteringen av överförd data i integritetspolicyn från Bootstrap CDN; https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/

Vi har slutit ett avtal om uppdragsbehandling (AV) enligt art. 28 GDPR med ovan nämnda leverantör. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

 

jsDelivr CDN

Denna webbsida använder en så kallad ”Content Delivery Network” (CDN) från jsDelivr.

En CDN är en tjänst med vars hjälp innehållet i våra online-erbjudanden, i synnerhet stora mediafiler som grafik och skript levereras ut snabbt med hjälp av server som är regionalt distribuerat och uppkopplad till Internet. Bearbetningen av användardata sker uteslutande i ovannämnda syfte och för att upprätthålla säkerheten och funktionsdugligheten i CDN.

För detta ändamål måste webbläsaren som du använder skapa en uppkoppling med servern från CDN. Denna erhåller därigenom vetskap om att din IP-adress har haft åtkomst till vår webbsida.

Användningen sker på grundval av våra berättigade intressen, nämligen intresset av ett säkert och effektivt tillgängliggörande, analys såväl som optimering av vårt online-erbjudande enl. art 6 avs, 1 lit. f. GDPR.

 

Cloudflare

Vi använder tjänsten ”Cloudfare”. Leverantör är Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (nedan ”Cloudflare”). 

Cloudfare erbjuder ett globalt distribuerat Content Delivery Network med DNS. Informationsöverföringen mellan din webbläsare och vår webbsida leds tekniskt via nätverket från Cloudflare. Detta försätter Cloudfare i position att analysera datatrafiken mellan din webbläsare och vår webbsida och tjäna som filter mellan våra servrar och potentiellt illvillig datatrafik från internet. Härvid kan Cloudfare också använda cookies eller andra tekniker för att känna igen internetanvändare, som dock endast används för syftet som beskrivs här.

Användningen av Cloudflare är baserad på vårt berättigade intresse av ett så felfritt och säkert tillhandahållande av vårt webberbjudande som möjligt (Art. 6 avs. 1 enl. f GDPR).

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Cloudfare, Inc. är dessutom certifierad enligt Data Privacy Framework och uppfyller därmed kraven från EU-kommissionen.


Du hittar ytterligare information om temat säkerhet och integritet hos Cloudflare här: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Vi har slutit ett avtal om uppdragsbehandling (AV) enligt art. 28 GDPR med ovan nämnda leverantör. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.
https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net/

 

jQuery CDN

Webbplatsen använder jQuery Migrate för stabiliteten hos jQuery-teknologier. Leverantör av CDN är StackPath LLC, 2021 McKinney Ave, Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA. I detta syfte hämtas programbibliotek från jQuery-servern varvid CDN (content delivery network) från Google används. Om du tidigare använt jQuery Migrate på en annan sida från Google CDN kommer din webbläsare att använda kopian som finns i cache. Om så inte är fallet är det nödvändigt att ladda ner den. För detta ändamål måste webbläsaren som du använder skapa en uppkoppling med servern från jQuery Foundation (”jQuery.org”). jQuery Foundation erhåller därigenom vetskap om att din IP-adress har haft åtkomst till vår webbsida. Användningen av code.jquery.com och jQuery Migrate sker i intresset av en optimering av laddningshastigheterna av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6. avs. 1 enl. GDPR.

Du hittar ytterligare information på https://code.jquery.com/. Uppförandekoden för jQuery Foundation hittar du på https://js.foundation/community/code-of-conduct.

 

Fast Fonts

Den här sidan använder teckensnitten Web Fonts från Monotyp GmbH (fonts.com resp. fast.fonts.net) för enhetlig framställning. När en sida hämtas laddar din webbläsare de nödvändiga webb-teckensnitten i din webbläsarcache.

I detta syfte skapar din webbläsare en uppkoppling till servrarna från fonts.com.
fonts.com protokollför detta anrop eventuellt. Detta innebär att din IP-adress kopplas samman med vår webbsida hos fonts.com.

Användningen av detta webb-teckensnitt sker i intresset av en enhetlig och lockande framställning. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6. avs. 1 enl. GDPR.
Om din webbläsare inte stödjer webb-teckensnitt kommer en standardskrift att användas av din dator.

Du hittar ytterligare information om fonts.com på:

https://www.fonts.com/info/legal och integritetspolicyn från Fonts.com:
https://www.fonts.com/info/legal/privacy/ och integritetspolicyn från Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/

 

4.2. Nyhetsbrev och formulär

Formuläranvändning och nyhetsbrev

Microsoft Dynamics 365 Marketing Cookies i formulär

På vår webbsida sätter vi formulär från Microsoft Dynamics 365 Marketing, ett erbjudande från Microsoft Ireland Operations Limited/Irland; dotterbolag till Microsoft Corporation/ USA, (nedan ”Microsoft”). 

När du sänder ett formulär och har givit ett motsvarande samtycke vid ditt första sidobesök relaterar Dynamics 365 Marketing ett coockie-ID med de kontaktuppgifter som du har angivit. På detta sätt tilldelas Cookie-ID en Dynamics 365 Marketing-Kontakt-ID. På så sätt kan vi fastställa vilken webbläsare användaren har använt när registreringsformuläret fylldes i och datan som överförs i formuläret från webbsidan direkt till vårt CRM-system.  Med cookie-ID kan vi dessutom analysera anropsförhållandet på de berörda formulärsidorna för vår webbsida och förbättra vårt erbjudande.

 Syftet är friktionsfri överföring av data som du förmedlar till vårt CRM-system och optimering av vårt erbjudande till dig. Den rättsliga grunden för databearbetningen är det samtycke som du gav vid besöket på sidan enligt art. 6 avs. 1 lit. a GDPR. 

I den mån informationen lagras på servrar från Microsoft i USA är ytterligare juridisk grund art. 46 avs. 1 i förbindelse med art. 46 paragraf 2 c GDPR då den ansvarige har förenat EU:s standardavtalsklausuler i aktuell gällande version med Microsoft. Microsoft är dessutom certifierat enligt beslutet av adekvat skydd från EU-kommissionen enligt Data Privacy Framework Program och uppfyller därmed alla aktuella dataskyddsrättsliga krav.

Du kan återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att du klickar på länken för cookieinställningar i den nedre panelen och ställer in reglaget för Reiter Tracking cookies till vänster.

 

Nyhetsbrev med Microsoft Dynamics Marketing 365

På vår webbsida använder vi nyhetsbrevtjänsten Microsoft Dynamics 365 Marketing, ett erbjudande från Microsoft Ireland Operations Limited med säte på Irland; dotterbolag till Microsoft Corporation/ USA, (nedan ”Microsoft”). 

E-postadressen som du har angivit används för att skicka ut nyhetsbrevet. Med hjälp av en spårningscookie som finns i nyhetsbrevet registreras dessutom om och när nyhetsbrevet har öppnats av mottagaren och vilka sidor som klickas på. Denna information utvärderas anonymiserat och kan inte tilldelas den berörda personen. Din registrering till nyhetsbrevet protokollförs för att kunna bevisa det givna samtycket enligt GDPR. Till detta hör samtyckestexten, lagringen av registreringen och bekräftelsetidpunkten, såväl som IP-adressen. 

Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet till din e-postadress och analysen av användarförhållanden vid öppnandet är samtycket som gavs vid registreringen enligt art. 6 avs. 1 lit. a GDPR Den rättsliga grunden för protokollföringen av registreringen är enligt art. 6 c GDPR vår juridiska plikt att dokumentera. 

I den mån informationen lagras på servrar från Microsoft i USA är ytterligare juridisk grund art. 46 avs. 1 i förbindelse med art. 46 paragraf 2 c GDPR då den ansvarige har förenat EU:s standardavtalsklausuler i aktuell gällande version med Microsoft. Microsoft är dessutom certifierat enligt beslutet av adekvat skydd från EU-kommissionen enligt Data Privacy Framework Program och uppfyller därmed alla aktuella dataskyddsrättsliga krav.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att klicka på länken i slutet av nyhetsbrevet.

 

Microsoft Azure

Vi förlitar oss på den externa tjänsteleverantören ”Microsoft Azure” för att tillhandahålla vår tjänst. Vid nyttjande av registrerings- och nedladdningsfunktioner hämtas data såväl som bestämt innehåll från Microsoft-Azure-infrastruktur genom slutkonsumentens slutenhet. Din IP-address lagras av Azure Web Application Firewall av säkerhets- och belastningsgrunder. Vi har inget inflytande över en ytterligare bearbetning och/eller lagring gjord av leverantören av din IP-adress såväl som ytterligare data. I grund och botten är datacentrets plats i Tyskland och en överföring av personuppgifter till USA inte avsedd. Uppdragsbearbetningen sker i enlighet med lagkrav enl. art. 28 GDPR. Alla våra leverantörer väljs ut noggrant, kontrolleras regelbundet och är avtalsmässigt förpliktigade att uteslutande behandla samtliga personuppgifter enligt våra instruktioner.

Ytterligare information från Microsoft om temat dataskydd och Azure hittar du på https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement och https://azure.microsoft.com/de-de/support/legal/.

 

5. Verktyg och tjänster för analys, statistik och marknadsföring

5.1. Analys och statistik

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg, med vars hjälp vi kan införliva spårnings- eller statistikverktyg och andra
tekniker på vår webbsida. Google Tag Manager skapar själv ingen
användarprofil, lagrar inga cookies och genomför inga självständiga analyser. Den används endast för administrering och nyttjande av verktygen som är integrerade med den. Google Tag Manager registrerar dock din IP-adress, som också kan överföras till moderbolaget från Google till USA.

Användningen av Google Tag Managers sker på grundbas av art. 6 avs. 1 enl. f GDPR. 

 

Google Analytics (4)

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. Webbplatsoperatören får olika användningsdata, som t.ex. sidvisningar, vistelsens längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa data sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas webbplatsbesökarens respektive slutenhet.

Vidare kan vi med Google Analytics, t.ex. spela in dina mus- och scrollningsrörelser och klick. Dessutom använder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade datamängderna och använder maskinlärningsteknologier vid dataanalysen. 

Google Analytics använder teknik som gör att användaren kan kännas igen i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). Informationen som samlas in av Google om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Användningen av denna tjänst är baserad på ditt samtycke i enlighet med art. 6 avs. 1 enl. GDPR. Samtycket kan när som helst återkallas. 

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

För USA föreligger ett beslut om adekvat skydd från den europeiska kommissionen, såvida företaget låter sig certifieras enligt Data Privacy Framework Programmet. Google är certifierad i enlighet med detta och uppfyller därmed kraven från EU-kommissionen.

 

Browser Plugin

Du kan förhindra Google från att samla in och behandlarbeta dina data genom att ladda ner och installera webbläsarplugin-programmet som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Du kan hitta mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Google-signaler

Vi använder Google-signaler. När du besöker vår webbplats samlar Google Analytics bl.a. in din plats, sökhistorik och YouTube-historik och demografisk data (besökardata). Dessa data kan användas för personlig reklam med hjälp av Google-signal. Om du har ett Google-konto kommer Google-signalens besöksdata att länkas till ditt Google-konto och användas för personliga reklammeddelanden. Uppgifterna används också för att skapa anonym statistik över våra användares användarbeteende.

 

Google Analytics E-commerce-mätning

Denna webbplats använder funktionen ”E-commerce” från Google Analytics. Med hjälp av e-commerce-mätningen kan webbplatsoperatören analysera webbplatsbesökarnas köpbeteende för att förbättra dina marknadsföringskampanjer online. Information som exempelvis gjorda beställningar, genomsnittliga ordervärden, fraktkostnader och tiden från visning av en produkt till köp samlas in. Dessa data kan sammanfattas av Google under ett transaktions-ID som är tilldelat respektive användare eller dennes enhet.

 

Mouseflow

Denna webbplats använder Mouseflow. Leverantör är Mouseflow Ltd., Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn V, Danmark (Europa) (webbplats: https://www.mouseflow.com).
Mouseflow är ett verktyg för att analysera ditt användarbeteende på denna webbplats. Med Mouseflow kan vi t.ex. spela in dina mus- och scrollningsrörelser och klick. Mouseflow kan också fastställa hur länge du stannade på en viss plats med muspekaren. Mouseflow använder denna information för att skapa så kallade värmekartor, vilka kan användas för att fastställa vilka webbplatsområden webbplatsbesökarna helst tittar på.

Vi kan också avgöra hur länge du stannade på en sida och när du lämnade den. Vi kan också avgöra vid vilken tidpunkt du avbröt din inmatning i ett kontaktformulär (så kallade conversion-funnels).
Dessutom kan direkt feedback från webbplatsbesökare inhämtas med Mouseflow. Denna funktion tjänar till att förbättra webbplatsoperatörens webberbjudanden.
Mouseflow använder teknologier som gör att användaren kan kännas igen i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller användning av device-fingerprinting).

Eftersom ett motsvarande samtycke begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1.a GDPR; samtycket kan när som helst återkallas.

Vi har slutit ett kontrakt om uppdragsbehandling (AVV) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

 

5.2. Reklam och marknadsföring

Google Ads

Google Ads är webbsidesleverantör. Google Ads är ett reklamprogram online från Google
Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. 

Google Ads gör det möjligt för oss att visa reklam i Google-sökmotorn eller i reklam från tredje part
, när användaren anger bestämda sökord på Google (Keyword-Targeting). Dessutom kan målriktade reklamer visas med hjälp av användardata som finns hos Google (t.ex.
platsdata och intressen) (målgrupps-targeting). Vi som webbsidesoperatör
kan utvärdera denna data kvantitativt genom att vi exempelvis analyserar vilka sökord som har lett till visning av våra reklamannonser och hur många visningar har lett till motsvarande klick.

Användningen av denna tjänst är baserad på ditt samtycke i enlighet med art. 6 avs. 1 enl. GDPR. Samtycket kan när som helst återkallas. 

För USA föreligger ett beslut om adekvat skydd från den europeiska kommissionen, såvida företaget låter sig certifieras enligt Data Privacy Framework Programmet. Google är certifierad i enlighet med detta och uppfyller därmed kraven från EU-kommissionen.


Facebook & Instagram Pixel

Denna webbplats använder besökarpixel från Facebook för konversionsmätning. Leverantör av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. De insamlade uppgifterna överförs även till USA och andra tredjeländer enligt utsaga från Facebook.

På så sätt kan webbplatsbesökarnas beteende följas efter att de efter att genom att ha klickat på en
reklamannons på Facebook skickas vidare till leverantörens webbsida. Därigenom kan
effektiviteten i Facebooks reklamannonser utvärderas för statistiska och marknadsforskningsyften
och optimeras för framtida reklamåtgärder.

Den insamlade datan är anonym för oss som operatörer av denna webbsida. Vi kan inte dra några slutsatser om användarens identitet. Datan lagras och bearbetas dock av Facebook så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamsyften motsvarande Facebooks riktlinjer för dataanvändning. Detta gör det möjligt för Facebook att möjliggöra placering av reklamannonser på Facebooksidor såväl som utanför Facebook. Användningen av datan kan inte påverkas av oss som operatör av sidorna.

Användningen av denna tjänst är baserad på ditt samtycke i enlighet med art. 6 avs. 1 enl. GDPR. Samtycket kan när som helst återkallas.
Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
Facebook är dessutom certifierad enligt Data Privacy Framework Program.
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

Facebook är dessutom certifierad enligt Data Privacy Framework.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av det verktyg som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (art. 26 GDPR).

Det gemensamma ansvaret är uteslutande begränsat till insamlingen av uppgifterna och vidarebefordran av uppgifterna till Facebook. Den bearbetning som utförs av Facebook efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. De skyldigheter som åligger oss gemensamt har fastställts i ett avtal om gemensam bearbetning. Du hittar avtalets ordalydelse på:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Enligt detta avtal ansvarar vi för att tillhandahålla dataskyddsinformation vid användning av Facebook-Tools och för att Tools implementeras på ett säkert sätt på vår webbplats i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook är ansvarig för datasäkerheten i Facebook-produkterna. Du kan begära registrerades rättigheter (t.ex. begäran om information) avseende de uppgifter som behandlas av Facebook direkt hos Facebook. Om du utövar dina rättigheter som registrerad hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.
Du hittar mer information om hur du skyddar din integritet i Facebooks integritetspolicy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan dessutom inaktivera Remarketing-funktion „Custom Audiences“ i området inställningar för reklamvisningar på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

 

LinkedIn Insight Tag

Denna webbsida använder Insight-Tag från LinkedIn. Leverantör av denna tjänst är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Med hjälp av LinkedIn Insight Tags får vi information om besökaren på vår webbsida. Om en webbsidesbesökare är registrerad på LinkedIn kan vi analysera viktiga professionella uppgifter (t.ex. karriärsnivå, företagsstorlek, land, plats, bransch och jobbtitel) för våra webbplatsbesökare och därmed anpassa vår webbplats bättre till respektive målgrupper. Med hjälp av LinkedIn Insight Tags kan vi dessutom mäta om besökare på våra webbplatser gör ett köp eller vidtar någon annan åtgärd (konversionsmätning). Konversionsmätningen kan också ske över enheter (t.ex. från PC till tablet). LinkedIn Insight Tags erbjuder dessutom en Retargeting-funktion, med vars hjälp vi kan visa riktad reklam till besökare på vår webbplats utanför webbplatsen, varvid, enligt LinkedIn, ingen identifiering av reklammottagaren sker.

LinkedIn själv samlar också in så kallade loggfiler (URL, referrer-URL, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper och tidpunkten för åtkomsten). IP-adresserna förkortas eller (om de används för att nå LinkedIn-medlemmar över enheter) hashas (pseudonymiseras). Medlemmarnas direkta identifierare raderas av LinkedIn efter sju dagar. De återstående pseudonymiserade uppgifterna kommer sedan att raderas inom 180 dagar.

De uppgifter som samlas in av LinkedIn kan inte tilldelas specifika individer av oss som webbplatsoperatör. LinkedIn kommer att lagra de personuppgifter som samlas in från webbplatsbesökare på sina egna servrar i USA och använda dem inom ramen för sin egna reklamåtgärder. Du hittar detaljer i integritetspolicyn från LinkedIn på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Användningen av LinkedIn Insight sker på grundbas av art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiva reklamåtgärder, inklusive sociala medier. I den mån motsvarande samtycke efterfrågas sker bearbetningen uteslutande på grundbas av art. 6 avs. 1 lit. a GDPR. Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
Mer information hittar du här:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa och https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

För USA föreligger dessutom ett beslut om adekvat skydd från den europeiska kommissionen, såvida företaget låter sig certifieras enligt Data Privacy Framework Program. LinkedIn är certifierad i enlighet med detta och uppfyller därmed kraven från EU-kommissionen.

Du kan invända mot användningsbeteende såväl som målriktad reklam från LinkedIn genom att använda följande länk:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

LinkedIn-medlemmar kan dessutom kontrollera användningen av sina personuppgifter för reklamändamål i kontoinställningarna. För att undvika en sammanlänkning av data som samlats in på vår webbsida via LinkedIn och ditt LinkedIn-konto måste du logga ut från ditt LinkedIn-konto innan du besöker vår webbsida.

Vi har slutit ett avtal om uppdragsbehandling enligt art. 28 GDPR med ovan nämnda leverantör. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

 

5.3. Social media och kommunikation

YouTube

Den här webbplatsen innehåller videor från YouTube. Webbplatsoperatören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökarna på denna webbplats innan de tittar på videon. Det utökade dataskyddsläget utesluter dock inte nödvändigtvis överföring av data till YouTube-partner. Så här upprättar YouTube en anslutning till Google DoubleClick-nätverket, oavsett om du tittar på en video.
Så snart du startar en YouTube-video på denna webbplats upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube-servern informeras därmed om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube spara olika cookies på din slutenhet efter att ha startat en video eller använda jämförbar igenkänningsteknik (t.ex. device-fingerprinting). På så vis kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bl.a. för att samla in videostatistik, förbättra användbarheten och förebygga bedrägeriförsök.

Efter starten av en YouTube-video utlöses ytterligare databearbetningsoperationer som vi inte har något inflytande över. Bearbetningen sker uteslutande på grundbas av art. 6 avs. 1 lit. a GDPR. Samtycket kan när som helst återkallas.

Du kan hitta mer information om dataskydd på YouTube i företagets dataskyddsdeklaration på: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

 

SOCIAL PLUGINS 

På vår webbplats används knappar från sociala nätverk. Dessa är endast integrerade i sidan som HTML-länkar, så att ingen anslutning till respektive leverantörs servrar upprättas när vår webbplats hämtas. Om du klickar på någon av knapparna öppnas respektive sociala nätverks hemsida i ett nytt fönster i din webbläsare. Där kan du t.ex. trycka på Gilla- eller Dela-knappen.

 

Online-närvaro på social media

Om du har gett ditt samtycke till respektive sociala medieoperatör i enlighet med artikel 6.1.1 GDPR, samlas vid besök hos vår onlinenärvaro på de ovan nämnda sociala medierna dina uppgifter in automatiskt och sparas för marknadsundersökningar och i reklamsyfte, från vilka användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa kan t.ex. användas för att koppla annonser inom och utanför de plattformar som antagligen motsvarar dina intressen. För detta används vanligen cookies. För detaljerad information om behandling och användning av data från respektive sociala medieoperatör samt kontaktuppgifter och dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, vänligen se dataskyddsmeddelandena från leverantörerna som länkas nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

 

6. Ekonomisk analys och marknadsföring

Av affärsmässiga skäl och för att kunna identifiera marknadstrender och önskemål från avtalspartner och användare analyserar vi de uppgifter vi har om affärstransaktioner, avtal, förfrågningar etc., varvid gruppen av registrerade kan omfatta avtalspartner, intressenter, kunder, besökare och användare av vårt online-erbjudande.
Analyserna görs i syftet med affärsmässiga utvärderingar, marknadsföring och marknadsforskning (t.ex. för att fastställa kundgrupper med olika egenskaper). I den mån det är tillgängligt kan vi beakta profilerna för registrerade användare inklusive deras uppgifter, t.ex. angående tjänster som används. Analyserna används endast av oss och avslöjas inte externt såvida det inte handlar om anonyma analyser med sammanfattade samt anonymiserade värden. Vi tar också hänsyn till användarens integritet och behandlar uppgifterna för analysändamål så pseudonymt som möjligt, och om möjligt, anonymt (t.ex. som sammanfattad data).

 

7. Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. Alla våra medarbetare och tjänsteleverantörer som arbetar för oss är skyldiga att följa tillämpliga dataskyddslagar.

Närhelst vi samlar in och behandlar personuppgifter krypteras de innan de överförs. Detta innebär att dina uppgifter inte kan missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder är föremål för en ständig förbättringsprocess och våra dataskyddsdeklarationer revideras ständigt. Se till att du har den senaste versionen.

 

8. Behandling av personuppgifter i reklamsyfte

Du kan när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter i reklamsyfte, antingen i sin helhet eller för enskilda åtgärder, utan att ådra dig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. 

Enligt de rättsliga kraven i § 7.3 UWG (tysk lag om skydd mot otillbörlig konkurrens) har vi rätt att använda den e-postadress som du angav när du ingick avtalet för direktreklam för våra egna liknande varor eller tjänster. Du kommer att få dessa produktrekommendationer från oss oberoende av om du har prenumererat på ett nyhetsbrev.

Om du inte önskar få sådana rekommendationer från oss via e-post, kan du när som helst invända mot användningen av din adress för detta ändamål utan att ådra dig några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. Ett meddelande i textform räcker för detta. Naturligtvis innehåller varje e-postmeddelande alltid en avregistreringslänk.

 

9. Vem får mina data?

Om vi använder en tjänsteleverantör för personupgiftsbehandling förblir vi ansvariga för skyddet av dina uppgifter. Alla personuppgiftsbiträden är kontraktuellt skyldiga att behandla dina uppgifter konfidentiellt och endast behandla dem inom ramen för tillhandahållandet av tjänster. De personuppgiftsbiträden som anlitats av oss kommer att ta emot dina uppgifter om de behöver uppgifterna för att utföra sina respektive tjänster. Det är t.ex. IT-tjänsteleverantörer som vi behöver för drift och säkerhet av vårt IT-system samt reklam- och adressunderlag för egna reklamaktioner.
Dessa data görs tillgängliga för koncernbolagen i den utsträckning som är nödvändig för genomförandet av kontraktet. Lagringen av kunddata sker företagsrelaterat och separat, där vårt moderbolag fungerar som tjänsteleverantör till de enskilda deltagande företagen.

Om det finns en rättslig skyldighet samt inom ramen för den rättsliga åtgärden kan myndigheter och domstolar samt externa revisorer vara mottagare av dina data.
Dessutom kan försäkringsbolag, banker, kreditinstitut och tjänsteleverantörer vara mottagare av dina uppgifter i syfte att upprätta och fullgöra avtal.

 

10. Hur länge kommer mina data att lagras?

Vi behandlar dina uppgifter till slutet av affärsrelationen eller tills utgången av de tillämpliga lagstadgade lagringsperioderna (t.ex. från handelslagen, skattelagen eller arbetstidslagen); dessutom till slutet av eventuella rättsliga tvister där data krävs som bevis.

 

11. Vilka dataskyddsrättigheter har jag?

Du har rätt till information, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina lagrade uppgifter när som helst, rätt att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med dataskyddslagen.

Rätt till information:
Du kan begära information från oss om och i vilken utsträckning vi behandlar dina data.

Rätt till rättelse:
Om vi behandlar dina data som är ofullständiga eller felaktiga kan du när som helst begära att vi korrigerar eller kompletterar dem.

Rätt till radering:
Du kan begära att vi raderar dina uppgifter om vi behandlar dem olagligt eller om behandlingen stör dina berättigade legitima skyddsintressen oproportionerligt mycket. Observera att det kan finnas skäl som förhindrar omedelbar radering, t.ex. vid lagstadgade krav på lagring.


Oavsett om du utövar din rätt till radering kommer vi att radera dina uppgifter omedelbart och fullständigt, förutsatt att det inte finns någon laglig eller juridisk skyldighet att behålla dem.

 

Rätt till begränsning av behandlingen:
Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina data om

 • du bestrider riktigheten hos data under en tidsperiod som gör att vi kan kontrollera uppgifternas riktighet.
 • behandlingen av uppgifterna är olaglig, men du avvisar en radering och begär istället en begränsning av dataanvändningen,
 • vi inte längre behöver uppgifterna för det avsedda ändamålet, men du fortfarande behöver dessa uppgifter för att hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • du har gjort invändning mot behandlingen av uppgifterna.

 

Rätt till dataportabilitet:
Du kan begära att vi förser dig med de uppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och att du kan överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan hinder från våra sida, förutsatt att

 • vi har dessa uppgifter på grund av återkallbart samtycke från dig eller för fullgörandet av ett avtal mellan oss, och
 • denna behandling utförs med hjäp av automatiserade förfaranden.

Om det är tekniskt möjligt kan du begära att vi överför dina data direkt till en annan ansvarig.

 

Rätt att invända:

Om vi behandlar dina uppgifter av berättigat intresse kan du när som helst invända mot denna databehandling; detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser. Vi kommer inte längre att behandla dina uppgifter om vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktreklam utan att ange skäl. 

 

Rätt att överklaga:

Om du anser att vi bryter mot tysk eller europeisk dataskyddslagstiftning vid behandlingen av dina uppgifter ber vi dig kontakta oss så att vi kan klargöra eventuella frågor. Du har självklart även rätt att kontakta för dig ansvarig tillsynsmyndighet, respektive landesamt för dataskyddstillsyn.
Om du vill hävda någon av de rättigheter som nämns mot oss, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud. Om du är osäker kan vi begära ytterligare information för att bekräfta din identitet.

 

Är jag skyldig att lämna data?

Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra ditt avtal med oss. Om du inte förser oss med dessa data måste vi i allmänhet vägra att ingå avtalet eller kommer inte längre att kunna utföra ett befintligt avtal och kommer därför att behöva säga upp det. Du är dock inte skyldig att ge ditt samtycke till databehandling när det gäller data som inte är relevanta för fullgörandet av avtalet eller inte krävs enligt lag.

 

12. Ändringar av denna dataskyddsdeklaration

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår dataskyddsdeklaration om detta skulle vara nödvändigt på grund av ny teknik. Se till att du har den senaste versionen. Om grundläggande ändringar görs i denna dataskyddsdeklaration kommer vi att meddela dem på vår webbplats.

back to top