Dataskyddsdeklaration DEHN SE

Vi tar dataskydd på allvar

Skyddet av din integritet vid behandling av personuppgifter är viktigt för oss. När du besöker vår webbplats sparar våra webbservrar normalt IP-adressen till din internetleverantör, webbplatsen från vilken du besöker oss, webbsidorna du besöker på vår webbplats samt datum och varaktighet för besöket.Denna information är absolut nödvändig för den tekniska överföringen av webbplatserna och säker serverdrift.Någon personlig utvärdering av dessa uppgifter sker inte.

Om du skickar data till oss via kontaktformuläret kommer dessa data att lagras på våra servrar under säkerhetskopieringen av data. Dina data kommer endast att användas av oss för att behandla din begäran.Dina data behandlas konfidentiellt. Någon överföring till tredje part sker inte.

 

Ansvarig:

DEHN SE
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt

Telefon: +49 9181 906-0
Fax: +49 9181 906-1100
E-post: [email protected]

 

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om dig. Dessa inkluderar ditt namn, adress och e-postadress. Du behöver inte heller lämna ut några personuppgifter för att kunna besöka vår webbplats.

Detsamma gäller om vi förser dig med informationsmaterial på begäran eller om vi svarar på dina frågor. I dessa fall kommer vi alltid att påpeka detta för dig. Dessutom lagrar vi endast de uppgifter som du har överfört till oss automatiskt eller frivilligt.

Om du använder någon av våra tjänster samlar vi vanligtvis bara in de uppgifter som är nödvändiga för att kunna erbjuda dig vår tjänst. Vi kan komma att be dig om ytterligare information, men detta är frivilligt. Närhelst vi behandlar personuppgifter gör vi det för att kunna erbjuda dig vår tjänst eller för att uppnå våra kommersiella mål.

 

Inledande kontakt

Vid kontakt med oss ​(t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller via sociala medier) kommer uppgifterna om den begärande personen att behandlas i den utsträckning det är nödvändigt för att besvara kontaktförfrågan och eventuella begärda åtgärder.

Besvarandet av kontaktförfrågningar inom ramen för kontraktuella eller för-kontraktuella förhållanden sker för att fullgöra våra avtalsförpliktelser eller för att besvara (för-)kontraktuella förfrågningar och i övrigt utifrån de berättigade intressena av att besvara förfrågningarna.

Behandlade datatyper:

 • Inventeringsdata (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. poster i onlineformulär).
 • Berörda personer: Kommunikationspartner.
 • Mål med behandlingenKontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Rättslig grund: Uppfyllelse av kontrakt och för-kontraktuella förfrågningar (art. 6.1.b GDPR), berättigade intressen (art. 6.1.f GDPR).

 

Automatiskt sparade data

Server-log-filer

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade server-logg-filer, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Detta är:

 • datum och tid för begäran
 • namn på den fil som efterfrågas
 • sida från vilken filen begärdes
 • åtkomststatus (fil överförd, fil hittades inte osv.)
 • webbläsare och operativsystem som används
 • fullständiga IP-adressen för den begärande datorn
 • överförd datamängd

 

Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Behandlingen sker i enlighet med artikel 6.1.f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Av tekniska säkerhetsskäl, i synnerhet för att förhindra försök att attackera vår webbserver, lagrar vi dessa uppgifter under en kort tid. Det är inte möjligt för oss att dra slutsatser om enskilda personer utifrån dessa uppgifter. Senast efter sju dagar anonymiseras uppgifterna genom att förkorta IP-adressen på domännivå så att det inte längre går att upprätta en länk till den enskilda användaren. Data behandlas också anonymt för statistiska ändamål; en jämförelse med andra databaser eller en överföring till tredje part, även i utdrag, sker inte. Antalet sidvisningar visas endast som exempel inom ramen för vår serverstatistik som vi publicerar vartannat år i vår aktivitetsrapport.

 

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi komma att lagra information på din dator i form av cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en teckensträng genom vilken webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör att de besökta webbplatserna och servrarna kan skilja den berörda personens individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras via det unika cookie-ID.

Genom att använda sessionscookies kan den ansvarige ge användarna av denna webbplats en användarvänlig tjänst som inte skulle vara möjlig utan inställning av cookies. Utan samtycke använder vi endast tekniskt nödvändiga cookies på den rättsliga grunden för berättigat intresse i enlighet med artikel 6.1.f GDPR.

Vi använder endast personliga cookies för att förbättra vår webbplats eller i marknadsförings-/reklamsyfte med ditt samtycke. Vid ditt första besök kan du frivilligt gå med på spårningen eller analysen via den visade cookie-bannern. Vid behov kommer dina uppgifter att vidarebefordras till partner eller tredje part. Dessa cookies lagras endast om du uttryckligen samtycker till detta, den rättsliga grunden är då ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1.a GDPR.

Du kan när som helst ändra dina inställningar för användning av cookies genom att klicka på ”Ändra cookie-inställningar” i sidfoten.

 

Användning av Google-tjänster

Vi använder följande teknologier från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Informationen som automatiskt samlas in av Googles teknologier om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte utfärdat något beslut om lämplighet för USA. Vårt samarbete är baserat på standardklausuler om dataskydd från Europeiska kommissionen.

Om din IP-adress samlas in via Googles teknologier kommer den att förkortas innan den lagras på Googles servrar genom aktivering av IP-anonymisering.Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server och förkortas där. Om inte annat anges för de enskilda teknologierna sker databehandlingen på grundval av ett avtal som slutits mellan gemensamt ansvariga personer för respektive teknologi i enlighet med artikel 26 GDPR. Ytterligare information om databehandling av Google finns i dataskyddsinformationen https://policies.google.com/privacy?hl=sv

 

Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder Google Tag Manager. Tag Manager samlar inte in några personuppgifter. Verktyget löser ut andra taggar, vilka i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager kommer inte åt dessa data. Om en inaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå kommer denna att finnas kvar för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager. Googles sekretesspolicy för detta verktyg finns här:

 

Google Analytics 3

I syfte att analysera webbplatsen samlas data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats) automatiskt in och lagras med Google Analytics, från vilken användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas. Din IP-adress kommer i princip inte att slås samman med annan Google-data.

I syfte att optimera marknadsföringen av vår webbplats har vi aktiverat datadelningsinställningarna för ”Googles produkter och tjänster”. Detta gör att Google kan komma åt data som samlas in och behandla av Google Analytics och sedan använda den för att förbättra Googles tjänster. Datdelning till Google som en del av dessa datautsläppsinställningar baseras på ett ytterligare avtal mellan de ansvariga. Vi har inget inflytande över efterföljande databehandling av Google.

Vi använder även tilläggsfunktionen Google Analytics Google Optimize för att skapa och genomföra tester.

För webbanalys är så kallad ”cross-device tracking” aktiverad av tilläggsfunktionen i Google Analytics Google Signals. Om dina internetaktiverade enheter är länkade till ditt Google-konto och du har aktiverat inställningen ”Personlig annonsering” i ditt Google-konto, kan Google skapa rapporter om ditt användningsbeteende (särskilt antalet användare på olika enheter), även om du byter ut din enhet. Vi behandlar inga personuppgifter i detta avseende, vi får endast statistik baserad på Google Signals.

För webbanalys och reklamsyfte aktiveras den så kallade DoubleClick-cookien av tilläggsfunktionen i Google Analytics för att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser. Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning.

 

Google Analytics (4)

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. Webbplatsoperatören får olika användningsdata, som t.ex. sidvisningar, vistelsens längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa data sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas webbplatsbesökarens respektive slutenhet.

Vidare kan vi med Google Analytics, t.ex. spela in dina mus- och scrollningsrörelser och klick. Dessutom använder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade datamängderna och använder maskinlärningsteknologier vid dataanalysen.

Google Analytics använder teknik som gör att användaren kan kännas igen i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). Informationen som samlas in av Google om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med Artikel 6.1.a GDPR  Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Browser Plugin

Du kan förhindra Google från att samla in och behandlarbeta dina data genom att ladda ner och installera webbläsarplugin-programmet som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Du kan hitta mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

 

Google-signaler

Vi använder Google-signaler. När du besöker vår webbplats samlar Google Analytics bl.a. in din plats, sökhistorik och YouTube-historik och demografisk data (besökardata). Dessa data kan användas för personlig reklam med hjälp av Google-signal. Om du har ett Google-konto kommer Google-signalens besöksdata att länkas till ditt Google-konto och användas för personliga reklammeddelanden. Uppgifterna används också för att skapa anonym statistik över våra användares användarbeteende.

 

Google Analytics E-commerce-mätning

Denna webbplats använder funktionen ”E-commerce” från Google Analytics. Med hjälp av e-commerce-mätningen kan webbplatsoperatören analysera webbplatsbesökarnas köpbeteende för att förbättra dina marknadsföringskampanjer online. Information som exempelvis gjorda beställningar, genomsnittliga ordervärden, fraktkostnader och tiden från visning av en produkt till köp samlas in. Dessa data kan sammanfattas av Google under ett transaktions-ID som är tilldelat respektive användare eller dennes enhet.

 

Google Ads

I reklamsyfte i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser ställs den så kallade Google remarketing-cookien in när du besöker vår webbplats, vilken automatiskt genereras genom insamling och behandling av data (IP-adress, tidpunkt för besöket, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats) och med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och på grundval av de sidor du besöker möjliggör intressebaserad reklam. Eventuell ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har aktiverat inställningen ”personlig reklam” i ditt Google-konto. I det här fallet använder, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, Google dina data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. Den rättsliga grunden är artikel 6.1.1.a GDPR.

 

Google-signaler

På denna webbplats använder vi, baserat på ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1.a GDPR webbanalystjänsten Google-signaler. Google-signaler är en utvidgning av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (”Google”). Med hjälp av spårning över flera enheter kan dina webbplatsbesök även spåras över olika slutenheter om du är inloggad på en Google-tjänst. Google använder data från användare som har aktiverat alternativet ”personlig reklam” i sina Google-kontoinställningar för rapporter som Google gör tillgängliga för oss. Rapporterna innehåller enhetsövergripande användarantal samt de olika användargrupperna. Vi använder Google-signaler med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att användarnas IP-adress förkortas inom medlemsstaterna i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna förkortning gör att personkoppligen bortfaller. Det innebär att inga slutsatser kan dras om en enskild användares identitet. Därigenom får vi endast anonyma statistiska utvärderingar. I synnerhet skapas ingen profil. Personuppgifter kan dock samlas in av Google själva; vi har dock inget inflytande på detta. Mer information finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=svDu kan när som helst invända mot Google-signals insamling genom att inaktivera ”personlig reklam” i ditt Google-konto: https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155764?hl=sv

 

Google reCAPTCHA

I syfte att skydda mot missbruk av våra webbformulär samt mot spam genom automatiserad programvara (så kallade botar) samlar Google in reCAPTCHA-data (IP-adress, tidpunkt för besöket, webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats) och använder med hjälp av så kallad JavaScript samt cookies en analys av din användning av vår webbplats. Dessutom utvärderas andra cookies som lagras av Googles tjänster i din webbläsare. En läsning eller lagring av personuppgifter från inmatningsfälten i respektive formulär sker inte.

 

LinkedIn (Insight-Tag)

Vidare använder vi så kallad Conversion Tracking med LinkedIn Insights Tag, ett verktyg från LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, på vår hemsida. För detta ändamål är LinkedIn Insight-taggen integrerad på vår webbplats och en cookie placeras på din slutenhet av LinkedIn. Vi samlar endast in dessa uppgifter med ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1.a GDPR, vilket du kan återkalla när som helst. På så sätt informeras LinkedIn om att du har besökt vår webbplats, varvid även din IP-adress samlas in. Dessutom sparas tidsstämplar och händelser som sidvisningar. Detta gör det möjligt för oss att statistiskt utvärdera användningen av vår webbplats för att ständigt optimera den. Vi får till exempel reda på via vilken LinkedIn-annons eller interaktion på LinkedIn du kom till vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att bättre styra visningen av vår reklam.

Mer information om Conversion Tracking finns på https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht.Observera att uppgifterna kan lagras och behandlas av LinkedIn så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och LinkedIn kan använda uppgifterna för sina egna reklamsyften. DataskyddsdeklarationDu hittar mer information om detta i LinkedIns dataskyddsdeklaration på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policyDu kan förhindra LinkedIns analys av ditt användningsbeteende samt visa intressebaserade rekommendationer på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Metas (Facebook) och LinkedIns Sociala Plugins

På vår webbplats används knappar från sociala nätverk. Dessa är endast integrerade i sidan som HTML-länkar, så att ingen anslutning till respektive leverantörs servrar upprättas när vår webbplats hämtas. Om du klickar på någon av knapparna öppnas respektive sociala nätverks hemsida i ett nytt fönster i din webbläsare. Där kan du t.ex. trycka på Gilla- eller Dela-knappen.

 

Online-närvaro på Facebook och LinkedIn

Om du har gett ditt samtycke till respektive sociala medieoperatör i enlighet med artikel 6.1.1 GDPR, samlas vid besök hos vår onlinenärvaro på de ovan nämnda sociala medierna dina uppgifter in automatiskt och sparas för marknadsundersökningar och i reklamsyfte, från vilka användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa kan t.ex. användas för att koppla annonser inom och utanför de plattformar som antagligen motsvarar dina intressen. För detta används vanligen cookies. För detaljerad information om behandling och användning av data från respektive sociala medieoperatör samt kontaktuppgifter och dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet, vänligen se dataskyddsmeddelandena från leverantörerna som länkas nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

 

YouTube

Den här webbplatsen innehåller videor från YouTube. Webbplatsoperatören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube gör detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan dessa tittar på videon.

Det utökade dataskyddsläget utesluter dock inte nödvändigtvis överföring av data till YouTube-partner. Så här upprättar YouTube en anslutning till Google DoubleClick-nätverket, oavsett om du tittar på en video.

Så snart du startar en YouTube-video på denna webbplats upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube-servern informeras därmed om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube spara olika cookies på din slutenhet efter att ha startat en video eller använda jämförbar igenkänningsteknik (t.ex. device-fingerprinting). På så vis kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bl.a. för att samla in videostatistik, förbättra användbarheten och förebygga bedrägeriförsök.

Efter starten av en YouTube-video utlöses ytterligare databearbetningsoperationer som vi inte har något inflytande över. Behandlingen sker uteslutande på grundval av artikel 6.1.a och 25.1 TTDSG samt samtycke till lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. device-fingerprinting) i enlighet med TTDSG.

Samtycket kan när som helst återkallas.

Du kan hitta mer information om dataskydd på YouTube i företagets dataskyddsdeklaration på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

 

Mouseflow

Denna webbplats använder Mouseflow. Leverantör är Mouseflow Ltd., Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn V, Danmark (Europa) (webbplats: https://www.mouseflow.com).

Mouseflow är ett verktyg för att analysera ditt användarbeteende på denna webbplats. Med Mouseflow kan vi t.ex. spela in dina mus- och scrollningsrörelser och klick. Mouseflow kan också fastställa hur länge du stannade på en viss plats med muspekaren. Mouseflow använder denna information för att skapa så kallade värmekartor, vilka kan användas för att fastställa vilka webbplatsområden webbplatsbesökarna helst tittar på.

Vi kan också avgöra hur länge du stannade på en sida och när du lämnade den. Vi kan också avgöra vid vilken tidpunkt du avbröt din inmatning i ett kontaktformulär (så kallade conversion-funnels).

Dessutom kan direkt feedback från webbplatsbesökare inhämtas med Mouseflow. Denna funktion tjänar till att förbättra webbplatsoperatörens webberbjudanden.

Mouseflow använder teknologier som gör att användaren kan kännas igen i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller användning av device-fingerprinting).

Eftersom ett motsvarande samtycke begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1.a GDPR; samtycket kan när som helst återkallas.

Vi har slutit ett kontrakt om uppdragsbehandling (AVV) med ovan nämnda leverantör.Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

 

jQuery

Webbplatsen använder jQuery Migrate för stabiliteten hos jQuery-teknologier. I detta avseende hämtas programbibliotek från jQuery-servrar. Googles CDN (content delivery network) används. Om du tidigare använt jQuery Migrate på en annan sida av jQuery CDN kommer din webbläsare att använda den cachade kopian. Om det inte är tillämpligt kräver detta en nedladdning, där data som kommer från din webbläsare till jQuery Foundation (”jQuery.org”) hamnar. Dina data kommer att överföras till USA. För mer information, se: https://code.jquery.com/ samt jQuery Foundations uppförandekod. Den rättsliga grunden är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1.a GDPR.

 

Font Awesome (lokales Hosting)

Den här sidan använder Font Awesome för enhetlig visning av teckensnitt. Font Awesome är lokalt installerat. Det sker ingen anslutning till Fonticons, Inc.:s servrar. För mer information om Font Awesome, se Font Awesomes sekretesspolicy på: https://fontawesome.com/privacy

 

Google Web Fonts (lokales Hosting)

Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq?hl=en och i Googles sekretesspolicy:

https://policies.google.com/privacy?hl=sv

 

ClickDimensions

Den här webbplatsen använder ClickDimensions, en webbanalystjänst som tillhandahålls av ClickDimensions LLC. Denna lösning gör det möjligt att spåra besökarnas aktivitet på våra webbplatser. För att göra detta använder ClickDimensions cookies.

Informationen som samlas in av ClickDimensions om din användning av denna webbplats (t.ex. de sidor vi besöker) överförs till en ClickDimensions-server i USA, lagras där, analyseras och resultatet görs tillgängligt för oss. ClickDimensions sekretesspolicy finns här:

https://clickdimensions.com/about/privacy-policy/

Informationen som samlas in kan komma att överföras till tredje part av ClickDimensions om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av ClickDimensions. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta.

Denna webbplats använder webbanalystjänsten från ClickDimensions med tillägget ”_anonymizeIp()” och vidarebefordrar därför endast IP-adresser i förkortad form för att utesluta direkt personkoppling. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av uppgifter om dig av ClickDimensions på det sätt och för de syften som anges ovan. Du kan invända mot insamling och lagring av data när som helst med verkan för framtiden. 

Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1.a GDPR.

 

Nyhetsbrev

Vi använder det så kallade double-opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet, det vill säga vi skickar endast nyhetsbrev till dig via e-post om du tidigare uttryckligen har bekräftat för oss att vi ska aktivera nyhetsbrevstjänsten. Vi kommer då att skicka ett meddelande via e-post och ber dig bekräfta att du vill ta emot vårt nyhetsbrev genom att klicka på en länk i detta e-postmeddelande. När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev sparar vi din IP-adress och datum för registreringen. Denna lagring fungerar endast som bevis i händelse av att en tredje part missbrukar din e-postadress för att registrera dig för att ta emot nyhetsbrevet utan din vetskap eller tillstånd. Om du senare inte längre vill ta emot nyhetsbrev från oss kan du när som helst invända mot detta utan att det uppstår andra kostnader än sändningskostnaderna enligt grundtarifferna.

 

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. Alla våra medarbetare och tjänsteleverantörer som arbetar för oss är skyldiga att följa tillämpliga dataskyddslagar. Närhelst vi samlar in och behandlar personuppgifter krypteras de innan de överförs. Detta innebär att dina uppgifter inte kan missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder är föremål för en ständig förbättringsprocess och våra dataskyddsdeklarationer revideras ständigt. Se till att du har den senaste versionen.

 

Registrerades rättigheter

Du har rätt till information, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina lagrade uppgifter när som helst, rätt att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med dataskyddslagen.

Rätt till information:

Du kan begära information från oss om och i vilken utsträckning vi behandlar dina data.

Rätt till rättelse:

Om vi behandlar dina data som är ofullständiga eller felaktiga kan du när som helst begära att vi korrigerar eller kompletterar dem.

Rätt till radering:

Du kan begära att vi raderar dina uppgifter om vi behandlar dem olagligt eller om behandlingen stör dina berättigade legitima skyddsintressen oproportionerligt mycket. Observera att det kan finnas skäl som förhindrar omedelbar radering, t.ex. vid lagstadgade krav på lagring.

Oavsett om du utövar din rätt till radering kommer vi att radera dina uppgifter omedelbart och fullständigt, förutsatt att det inte finns någon laglig eller juridisk skyldighet att behålla dem.

Rätt till begränsning av behandlingen:

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina data om

 • du bestrider riktigheten hos data under en tidsperiod som gör att vi kan kontrollera uppgifternas riktighet.
 • behandlingen av uppgifterna är olaglig, men du avvisar en radering och begär istället en begränsning av dataanvändningen,
 • vi inte längre behöver uppgifterna för det avsedda ändamålet, men du fortfarande behöver dessa uppgifter för att hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • du har gjort invändning mot behandlingen av uppgifterna.

 

Rätt till dataportabilitet:

Du kan begära att vi förser dig med de uppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och att du kan överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan hinder från våra sida, förutsatt att

 • vi har dessa uppgifter på grund av återkallbart samtycke från dig eller för fullgörandet av ett avtal mellan oss, och
 • denna behandling utförs med hjälp av automatiserade förfaranden.

Om det är tekniskt möjligt kan du begära att vi överför dina data direkt till en annan ansvarig.

Rätt att invända:

Om vi ​​behandlar dina uppgifter av berättigat intresse kan du när som helst invända mot denna databehandling; detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser. Vi kommer inte längre att behandla dina uppgifter om vi inte kan visa övertygande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktreklam utan att ange skäl.

Rätt att överklaga:

Om du anser att vi bryter mot tysk eller europeisk dataskyddslagstiftning vid behandlingen av dina uppgifter ber vi dig kontakta oss så att vi kan klargöra eventuella frågor.Du har självklart även rätt att kontakta för dig ansvarig tillsynsmyndighet, respektive landesamt för dataskyddstillsyn.

Om du vill hävda någon av de rättigheter som nämns mot oss, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud. Om du är osäker kan vi begära ytterligare information för att bekräfta din identitet.

Ändringar av denna dataskyddsdeklaration

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår dataskyddsdeklaration om detta skulle vara nödvändigt på grund av ny teknik. Se till att du har den senaste versionen. Om grundläggande ändringar görs i denna dataskyddsdeklaration kommer vi att meddela dem på vår webbplats.

Alla intressenter och besökare på vår webbplats kan kontakta oss med dataskyddsfrågor på:

Herrn Christian Volkmer

Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Tel.:  0941 2986930
Fax:  0941 29869316
E-post: [email protected]
Internet: www.projekt29.de

back to top