DEHN schützt Zweckbauten
DEHN skyddar funktionsbyggnader

Hålla i gång arbetsprocesserna

Oavsett om det handlar om moderna arbetsplatser, kontors- eller kommersiella byggnader för att kunna fylla sin funktion behöver de tillförlitligt fungerande tekniska komponenter. Det är viktigt att skydda dem från bortfall

Känslig, nätverksansluten teknik är grunden i smarta byggnader och därmed i den moderna arbetsvärlden. Byggnadsautomation, KNX-system, LED-belysning, känslig säkerhets-, data- eller kommunikationsteknik är bara några exempel på detta.

Effekterna av blixtar och överspänningar utsätter människor för fara och leder till bortfall och skador på byggnader och känslig, dyr teknik. Resultatet: Höga kostnader för ersättningsköp och reparationer samt ofta minskad produktivitet, t.ex. när hela avdelningar lamslås och därför inte kan arbeta.

Säkerställ störningsfri drift av kontors-, administrations- och funktionsbyggnader –

med ett effektivt skyddskoncept mot effekterna av blixtnedslag och överspänning.

Skyddskoncept – Produktrekommendationer

Undvik onödiga risker och implementera ett effektivt skyddskoncept med åtgärder för:

Johan Bäckman

Försäljningschef / VD

Johan Bäckman

Phone: +46 708 52 57 56

back to top