Überspannungsschutz für TGA
DEHN skyddar teknisk byggnadsutrustning

Skydda teknisk byggnadsutrustning

Förebygg faror, stäng säkerhetsluckor

Energieffektivitet, komfort och säkerhet – det är viktiga krav för moderna byggnader idag.

För att spara resurser och optimera förbrukningen samordnas alla byggtekniska komponenter med varandra. Uppvärmnings-, ventilations-, luftkonditionerings- eller sanitetsteknik (HVAC) – allt är sammankopplat och beroende av varandra via mät-, styr- och reglertekniken eller byggnadsautomation.

Bortfall för en enskild komponent leder ofta till en kedjereaktion.

Kedjereaktion

Här ett exempel: Låt oss anta att ett närliggande blixtnedslag leder till ett bortfall i kompressionskylanläggningen på grund av övergående överspänningar. Som ett resultat fallerar styrningen och regleringen av ventilationssystemen initialt. Som ett resultat hamnar ventilatorer, ventilationsluckor och elektriskt manövrerade fönster i ett odefinierat tillstånd, eftersom komponenterna i VVS-systemet inte längre kan styras.

Följande gäller därför, i synnerhet när det handlar om Smart Building och Industri 4.0:

Omfattande skyddsåtgärder mot blixtströmmar och överspänningar är en viktig byggsten i det övergripande begreppet byggnadssäkerhet.

Johan Bäckman

Försäljningschef / VD

Johan Bäckman

Phone: +46 708 52 57 56

back to top