DEHN protects railways
DEHN skyddar infrastrukturen för spårbunden trafik

Minimera anläggningsstillestånd och driftstörningar

För att järnvägstekniken ska fungera tillförlitligt måste många högkänsliga elektriska och elektroniska system fungera säkert.

Denna konsekventa tillgänglighet hos systemen är dock i fara. Blixtnedslag eller elektromagnetiska störningsfält skadar eller förstör ledningar, styrkomponenter, moduler eller datorsystem. De leder ofta till driftstörningar och tidskrävande felsökning. Det innebär förseningar i järnvägstrafiken och höga följdkostnader.

 

Minska kostsamma driftstörningar och minimera anläggningsstilleståndstider.
Med ett konsekvent koncept för åsk- och överspänningsskydd optimerat för dina specifika behov.

Orsaker till skador

Dessa är de vanligaste orsakerna till fel, anläggningsstillestånd och skador:

  • Direkta blixtnedslag
    Blixten slår ner i kontaktledningen, rälsen eller en mast. Driftstörningen eller anläggningssstilleståndet är mest följden.
  • Indirekta blixtnedslag
    Blixten slår ner i en grannbyggnad eller marken. Nu sprider sig överspänningen via kablarna eller kopplas induktivt och skadar eller förstör oskyddade elektroniska moduler.
  • Elektromagnetiska störfält
    Överspänningar kan uppstå när olika system, t.ex. en motorvägsljussignalbro, högspänningsledningen och järnvägens luftledning påverkar på grund av sin rumsliga närhet.
  • Orsaker inom järnvägsanläggningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ytterligare en fara är växlingsåtgärder eller säkringar som löses ut. Även de kan generera överspänningar och orsaka skador.
Johan Bäckman

Försäljningschef / VD

Johan Bäckman

Phone: +46 708 52 57 56

back to top