Data Center
DEHN skyddar datacenter

Säkra ett kontinuerligt dataflöde

Keep the data flowing

Bortfallstider, skador och avbrott från blixtnedslag och överspänningar? Ingen åtkomst till data eller till och med dataförlust? Ett skräckscenario för varje operatör och varje dataanvändare.

 

Säkra ditt datacentrum:

Kraftfullt åsk- och överspänningsskydd förhindrar kostsamma skador och säkerställer ett konstant dataflöde.

Datacenter är grunden för digitaliseringen. Oavsett om det handlar om sociala nätverk, sjukvård, media, telekommunikation eller trafik, allt är i dag beroende av ett konstant dataflöde. Förutsättningen för detta är en störningsfri interaktion mellan enskilda system och känsliga komponenter.

Så minimerar du risken

Risken för blixtnedslag och överspänningar underskattas ofta:

  • Blixtnedslag kan orsaka bränder.
  • Nätverksanslutna elektriska system kan skadas av överspänningar.

Resultatet: reparationskostnader, bortfallstider och regressanspråk.

 

Minimera risker – så gör du

Integrera samordnade åtgärder för åskskydd, överspänningsskydd, skärmning och jordning i ditt säkerhetskoncept.

Dra nytta av fullserviceleverantören: Hos DEHN får du allt från en enda källa.

 

Satsa på säkerhet – för tillförlitlig drift, maximal tillgänglighet och optimerad kostnadseffektivitet.

Känna till normativa krav

Normen EN 50600 är i första hand relevant för planering och genomförande av skyddsåtgärder för datacenter.

När det gäller åsk- och överspänningsskydd hänvisar den till SS EN 62305.

Planeringsprinciper för åsk- och överspänningsskydd

EN 50600 är den första europaomfattande och därmed transnationella normen som med ett helhetsgrepp skapar omfattande riktlinjer för planering, konstruktion och drift av ett datacenter.

Den innehåller specifikationer för planering av hantverk, byggnadskonstruktion, elförsörjning, luftkonditionering och säkerhetssystem. Från del 2-2 ”Strömförsörjning och distribution av datacenteranläggningar och infrastruktur” framkommer behovet av att vidta åskskyddsåtgärder.

Specifikt hänvisar EN 50600 till hela normserien om åskskydd, SS EN 62305Den utgör grunden för en gestaltning och implementering enligt norm av åsk- och överspänningsskyddskoncept samt avskärmningsåtgärder.

SS EN 62305 del 2

Riskhantering

Steg 1 är riskanalysen. Det är här riskbedömningen sker, inklusive klassificering i lämplig åskskyddsklass.

SS EN 62305 del 3

Skydd av strukturer och människor

I steg 2 specificeras parametrarna för det yttre åskskyddssystemet och genomförandet av planeringen för det yttre åskskyddet.

SS EN 62305 del 4

Skydd av elektriska och elektroniska system

I steg 3 väljs de enskilda åtgärderna för att skydda de integrerade elektroniska systemen*.

* Exempel på åtgärder för att skydda de integrerade elektroniska systemen:

  • Åskskyddszons-koncept
  • LEMP-skyddssystem
  • Jordning och potentialutjämning
  • Avskärmningskoncept för byggnader och rum
  • Kabelstyrning och skärmning
  • Samordnat överspänningsskydd
back to top