Compliance
Compliance

Grundläggande principer och regler för vårt agerande

DEHN uppförandekod

Vi är medvetna om vår roll i samhället och vårt ansvar gentemot medarbetare, kunder, partners och aktieägare. Med DEHNs uppförandekod skapar vi grunderna och grundläggande regler för ett etiskt agerande inom DEHN Holding-koncernen och i umgänget med affärspartners och allmänheten.

Peter Rehn

Compliance Officer

Peter Rehn

Phone: +49 9181 906 2209

Visselblåsarsystem DEHNspeakup

DEHNspeakup är vårt webbaserade visselblåsarsystem. Du kan använda det för att rapportera överträdelser av reglerna eller klagomål, samt brott mot Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (den tyska lagen om mänskliga rättigheter och miljörisker i leverantörskedjan).

DEHNspeakup är tillgänglig som en ytterligare kommunikationskanal för såväl medarbetare i DEHNgroup som affärspartners och kunder eller andra berörda tredje parter. All information som tas emot kommer att behandlas konfidentiellt och klagomål kan även lämnas anonymt.

Du kan nå vårt visselblåsarsystem DEHNspeakup dygnet runt via länken nedan.

back to top