Electric battery storage systems
DEHN skyddar elektrisk batterilagring

Skydda elektrisk batterilagring

Batterilagring absorberar överskottsenergi från PV-system för att mata tillbaka den till nätet vid behov. De spelar också en viktig roll i energiförvaltningen. Vid peak shaving matas höga belastningar från lagringssystemet så att balanskapaciteten inte påverkas negativt. På så sätt utjämnas fluktuationer och topplaster i strömförsörjningsnätet.

Överspänningar, direkta blixtnedslag och nätverksrelaterade spänningstoppar äventyrar din batterilagring.

Blixturladdningar äventyrar den känsliga elektronik som krävs för laddnings- och urladdningsprocesserna. De överspänningar som blir resultatet överstiger ofta spänningshållfastheten hos de inbyggda elektroniska komponenterna många gånger om. Även nätrelaterade spänningstoppar kan skada elektroniska komponenter.

Faktum är att EN enda defekt komponent i kedjan kan göra att hela minnet fallerar. För operatören innebär detta att han eller hon måste byta till andra system för att kunna fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter. Det är en mycket kostsam process för honom.

Minimera kostsamt underhåll och reparationer. Se till att ditt lagringsutrymme är tillgängligt. Med ett skräddarsytt åsk - och överspänningsskyddskoncept.

Electric battery storage systems
Elektrisk batterilagring

Användningsexempel VARTA

Electric battery storage systems
Användningsexempel VARTA
Johan Bäckman

Försäljningschef / VD

Johan Bäckman

Phone: +46 708 52 57 56

back to top