DEHN skyddar solcellssystem

Överspänningar leder ofta till all anläggningskomponenter, som t.ex. moduler, växelriktare och anläggningsövervakning förstörs. Följden blir en hög ekonomisk påverkan. Återanskaffning av defekt växelriktare, nyinstallation, uteblivna intäkter under driftsstopp - allt detta är faktorer som förskjuter break-even-punkten och därmed vinstzonen.

Säkra anläggningstillgängligheten i solcellssystem.

Överspänningsskador orsakade av åskväder – en av de vanligaste skadeorsakerna på solcellssystem.

Överspänningar leder ofta till att anläggningskomponenter, som t.ex. moduler, växelriktare och anläggningsövervakning förstörs. Följden blir en hög ekonomisk påverkan. Återanskaffning av defekta växelriktare, nyinstallation, uteblivna intäkter under driftsstopp - allt detta är faktorer som förskjuter break-even-punkten och därmed vinsten.

Bestäm dig för ett professionellt, omfattande åskskyddssystem
bestående av

  • Yttre åskskydd med infångningsanordning och nerledare
  • Inre åskskydd med överspänningsskydd för åskskyddspotentialutjämning

Du ökar anläggningens tillgänglighet och säkrar din avkastning på lång sikt.

Snabbåtkomst nedladdningar

FAQ Solceller

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring teman åsk- och överspänningsskydd för PV-system.

Elektrisk batterilagring

Batterilagring absorberar överskottsenergi från PV-system för att mata tillbaka den till nätet vid behov. På så sätt utjämnas fluktuationer och toppeffekter i strömförsörjningsnätet.

Överspänningar, direkta blixtnedslag och nätverksrelaterade spänningstransienter äventyrar din batterilagring.

Minimera kostsamt underhåll och reparationer. Se till att ditt lagringsutrymme är tillgängligt. Med ett skräddarsytt åsk - och överspänningsskyddskoncept.

Skyddskoncept för elektrisk batterilagring

Downloads

Broschyr DS 109 DEHN skyddar solcellssystem Solceller .pdf 2.7 MB

Ytterligare frågor?

Vi är där för dig. Skriv till oss, ring oss eller boka helt enkelt en tid när vi kan ringa tillbaka.
Vi ser fram emot kontakt med dig via [email protected] eller +46 708 52 57 56