Impressum

Ansvarig för innehållet på dessa sidor är

DEHN SE
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt

Tyskland

Säte: Neumarkt
Domstol: Amtsgericht Nürnberg HRB 39357
Momsnummer: DE345981357


Styrelse: Dr. Philipp Dehn (Styrelsens ordförande), 
Florian Bohlmann, Christian Höhler, Christian Köstler, Boris Wolff

Styrelsens ordförande: Markus Thoma

 

Telefon: +49 9181 906-0
Fax: +49 9181 906-1100
E-post:
[email protected]

Ansvarig för innehåll enligt § 18.2 RMStV:
Florian Dünkel, Hans-Dehn-Str.1, 92318 Neumarkt

 

 

Användning av webbplatsen

DEHN SE (hädanefter ”vi”) uppmärksammar dig på följande när du använder webbplatsen för DEHN SE (nedan kallad ”vår webbplats”):

 

Ansvar

Innehållet på vår webbplats är noggrant sammanställt och vi bemödar oss alltid om att tillhandahålla korrekt och aktuell information. Vi påtar oss inget ansvar för att den är korrekt, komplett och uppdaterad. Innehållet på vår webbplats är allmänt formulerat och anses vara icke bindande, allmän information. Denna information ersätter inte ingående individuell rådgivning samt fackmannamässig bedömning i enskilda fall. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, komplettera eller radera innehåll på vår webbplats. Vi ansvarar inte för skador om vi inte har orsakat dessa genom grov vårdslöshet eller om det handlar om livsfara, kroppsskada eller fara för hälsan eller övriga tvingande lagstiftade bestämmelser. Vi garanterar inte en ständigt störningsfri tillgång till vår webbplats och innehållet.

 

Hyperlänkar och hänvisningar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats innehåller hyperlänkar och hänvisningar till tredje parts webbplatser. När du öppnar en tredje parts webbplats lämnar du vår webbplats och leds vidare till webberbjudanden från tredje part. Vi har inget inflytande över innehållet på tredje parts webbplatser och ansvarar heller inte för dessa. Innehåll på tredje parts webbplatser är inte vår egendom. Vid kännedom om olagligt innehåll på tredje parts webbplats som våra hyperlänkar och hänvisningar refererat till kommer vi att radera respektive hyperlänkar eller hänvisningar.

 

Upphovsrätt

Allt innehåll på vår webbplats, i synnerhet texter, bilder, grafik samt ljud-, video- eller animerade filer är upphovsrättsligt skyddade. Alla rättigheter förbehålles. Nedladdningsbart innehåll får endast användas i oförändrad form och i privat, icke kommersiellt syfte. Innehåll får inte kopieras, distribueras, överlämnas eller användas på annat sätt utan vårt skriftliga medgivande. Det gäller även för delvis kopiering, distribution, överlämnande eller annan användning. Vissa av våra webbsidor innefattar dessutom innehåll, i synnerhet bilder, där upphovsrätten tillhör tredje part.

 

Varumärken och logotyper

Varumärken och logotyper på vår webbplats är varumärkesskyddade och upphovsrättsligt skyddade. Det är inte tillåtet att använda eller kopiera olika märken och logotyper, oavsett form, utan vårt skriftliga medgivande. Detta gäller även för delvis användning och kopiering.

En översikt övre våra varumärken finns här

Våra registrerade varumärken

Med förbehåll för tekniska ändringar, tryckfel och misstag. Bilderna är icke bindande.

 

Bildkällor

En översikt över de bilder som används finns här

 

Användning av delar av våra webbsidor som kräver inloggning innan

Accepterade användningsvillkor vid inloggningen gäller vid användning av vissa delar av vår webbplats som kräver en inloggning och bekräftelse av användningsvillkor. Respektive accepterade användningsvillkor vid inloggningen gäller vid motsägelser.

back to top