DEHN schützt Industriegebäude
DEHN skyddar industribyggnader

Säkra produktionsprocesser

Åsk- och överspänningsskydd samt person- och anläggningskydd är viktiga byggstenar för att säkerställa att anläggningar och produktionsprocesser alltid är tillgängliga.

Känslig teknik och automatiseringssystem kräver skydd – i synnerhet vid Industri 4.0. Maskiner, anläggningar eller sensorer kommunicerar med varandra och utbyter ständigt information. Grunden för detta är en konstant energiförsörjning och ett kontinuerligt informationsflöde.

Denna måste fungera tillförlitligt även vid påverkan av blixtnedslag och överspänningar. Detta eftersom ett bortfall i produktionsanläggningar innebär höga kostnader för företag och kan äventyra deras existens under vissa omständigheter.

Undvik denna risk och säkra dina produktionsprocesser! Men ett genomtänkt åsk- och överspänningsskyddskoncept som omfattar såväl byggnadsskalet som energiförsörjningen och datatekniken. Skydda dina medarbetare med personlig skyddsutrustning och dina anläggningar med det aktiva ljusbågsskyddssystemet DEHNshort.

 

Skyddskoncept – Produktrekommendationer

Undvik onödiga risker och implementera ett effektivt skyddskoncept med åtgärder för:

Johan Bäckman

Försäljningschef / VD

Johan Bäckman

Phone: +46 708 52 57 56

back to top