Jordning – Industribyggnader

Grundval för säkerhet

Vare sig det handlar om befintliga byggnader eller nybyggnation: En fungerande jordningsanläggning är en grundläggande förutsättning för säker drift av de elektriska systemen i byggnaden och för att skydda människor från farligt höga spänningar.

Jordningsanläggningens planering och utförande är av central betydelse. Vid implementering av jordningskonceptet till exempel med hjälp av djupjordelektrod – är inga ytterligare förändringar möjliga när betongen har stelnat. Försummelser eller fel i installationsfasen kan inte längre rättas till i efterhand, eller endast med stor ansträngning.

Produktrekommendationer

DEHN schützt Industriegebäude - Erdung Jordspett Huvudpotentialutjämning Fundamentjordelektrod

A – Fundamentjordelektrod

Rundledare, varmförzinkat stål, Ø10 mm

Rundledare enligt  EN 62561-2  med zinköverdrag ≥ 50 µm genomsnitt (ca 350 g/m2), för användning i åskskydds- och jordningsanläggningar.

Flatledare, varmförzinkat stål

Stålband enligt EN 62561-2 med zinköverdrag ≥ 70 µm genomsnitt (ca 500 g/m2), för användning i åskskydds- och jordningsanläggningar.

Snabbklämma DEHNclip Rd 10* / Rd 10

Klämma testad enligt EN 62561-1, för sammanfogning av armeringsmattor eller för montering av rundledare mot armeringen. Armeringsklämman möjliggör en säker, snabb, enkel och verktygsfri anslutning av jordningsmaterial med förstärkningsstommar.

Snabbklämma DEHNclip Rd 10* / Fl 30 x 3-4

Klämma testad enligt EN 62561-1, för sammanfogning av armeringsmattor eller montering av flatledare mot armeringen. Armeringsklämman möjliggör en säker, snabb, enkel och verktygsfri anslutning av jordningsmaterial med förstärkningsstommar.

MAXI-MV-klämma

MAXI-MV-klämmor varmförzinkat stål för sammanfogning av förstärkningar med rundledare i T-, kors- och parallellkopplingar Material klämma: Varmförzinkat stål Klämområde Rd: 8-16 / 15-25 mm.

Tätningsmanschett för rundledare

Tätningsmanschett för genomföring av rundtrådledare i vattentäta fundamentplattor.

Tätningsmanschett för flatledare

Tätningskrage för genomföring av flatledare i vattentäta fundamentplattor.

B –Jordspett

Rundledare V4A, Ø10 mm

Rostfri rundledare enligt EN 62561-2  för användning i åskskydds-, jordningsanläggningar eller potentialutjämning.

Korsklämmor med mellanplatta för rund- och flatledare V4A

Korsklämma enligt EN 62561-1, för anslutning av rundledare och flatledare över och under jord.

Korrosionsskyddsband

För isolering av anslutningar ovan och under jord samt för användning i marken enligt.

Vattentryckstät väggenomföring i betongkonstruktion

För vattentrycktät genomföring av jord- / potentialutjämningsledare genom betongväggar, justerbar med gängstång M10. Utförande för installation i betongformen med vattenspärr och dubbelgänga M10 / 12. Testad med tryckluft 5 bar enligt EN 62561-5 och tryckvattentest upp till 1 bar (upp till ett djup på 10 m jämfört med stående vatten).

C – Huvudpotentialutjämning

Jordningsfästpunkt V4A rostfri

Jordningsfästpunkt enligt EN 62561-1, som korrosionsfri anslutning av avledningen, t.ex. till förstärkning av byggnader eller till jordningsanläggningen, för skyddspotentialutjämning och/eller funktionspotentialutjämning för montering i betongformen.

Potentialutjämningsskena V4A rostfri

Potentialutjämningskena med skruvar M10 för 10 anslutningar Potentialutjämningsskena industri enligt EN 62561-1, för skydd och funktionspotentialutjämning enligt och åskskyddspotentialutjämning enligt SS EN 62305-3

 

UNI-KS-KONTAKTDON V4A rostfri

Klämskruvkontaktdon enligt EN 62561-1, för blixtströmförande anslutning av rundledare, t.ex. på planprofiler, stuprörsklämmor eller andra delar av åskskyddssystemet. Utförande V4A rostfri med skruv, mutter M10

Anslutningsklämma

För anslutning av rundledare och flatledare till jordningsfästpunkter med gänga M10 / 12. Även för montering på baksidan av jordningsfästpunkten utan anslutningsaxel, t.ex. lämplig för flatledare.

Infästning jordningsfästpunkt

Ändstycken för skruvning till jordningsfästpunkt (EFP) för anslutning av t.ex. en potentialutjämningsskena{MQ}för universell användning med anslutningar M10 och M12{MQ}för anslutning rundledare tex. med KS-kontaktdon (art.-nr 301 019) eller för anslutning flatledare med skruvar och muttrar M10

Johan Bäckman

Försäljningschef / VD

Johan Bäckman

Phone: +46 708 52 57 56

back to top