Skapa säkerhet för vätgastankställen

Vätets betydelse har ökat på grund av energiomställningen. Andelen fordon, som drivs med hållbar energi, som väte, ökar kontinuerligt. Eftersom väte är lättantändligt är operatörer av vätgastankställen skyldiga att skydda människor och anläggningar.

A: Yttre åskskydd B: Yttre åskskydd C: Jordning/potentialutjämning D: Jordning/potentialutjämning E: Skydd av informations- och kommunikationsteknik F: Energiförsörjning G: Energiförsörjning A: Yttre åskskydd B: Yttre åskskydd C: Jordning/potentialutjämning D: Jordning/potentialutjämning E: Skydd av informations- och kommunikationsteknik F: Energiförsörjning G: Energiförsörjning

 

HVI-åskskydd

Högspänningssäker, isolerad åskledare HVI för att upprätthålla separationsavståndet till elektriskt ledande delar enligt SS EN 62305-3

Detaljer

 

Åskskyddsmast

Infångningsmast för skydd mot direkt blixtnedslag i särskilda anläggningar, t.ex. biogasanläggningar, solcellsanläggningar på öppna ytor.

Detaljer

 

Jordningssystem

Ihopkopplade, anslutna jordningssystem med låg impedans; för hela laddparken; blixtströmstestad och för 50 Hz-krav.

Detaljer

 

Potentialutjämning

Potentialutjämningsåtgärder, t.ex. genom testade gallermattor; för undvikande av farlig steg- och beröringsspänning.

Detaljer

 

Potentialutjämning i explosionsfarligt område

Potentialutjämningsåtgärder specifikt för potentiellt explosiva områden, t.ex. potentialutjämningsskenor, potentialutjämningsband och klämmor. Gnistfri och säkrad mot självlossning.

Detaljer

 

Gnistavstånd EXFS 100

Överjordiskt installerat gnistgap för att skydda överjordiska isoleringsstycken; enkelt underhåll/testning med hjälp av överjordisk installation utanför ex-området.

Detaljer

927244 

BLITZDUCTORconnect ML2 BD 24

Modulärt kombinerat överspänningsskydd TYP 1; t.ex. för skydd av RS485-bussystem eller 24 V signaler.

Lägg till  Detaljer

929121 

DEHNpatch Class E

Universellt överspänningsskydd av TYP 2; för att skydda Ethernet-gränssnitt.

Lägg till  Detaljer

 

DEHNventil M2 255 FM

Modulärt kombinerat överspänningsskydd typ 1 + 2 + 3 med RAC-gnistgapsteknik och fjärrsignalkontakt; 230/400 V AC.

Detaljer

 

DEHNrecord SD

Multifunktionell mät- och analysenhet för Power Quality Monitoring klass A enligt IEC61000-4-30, lastprofil- och effektmätning, mätning av nätfrekventa överspänningar; Rogowskispolar för mätområden till 2000 A.

Detaljer

900448 

DEHNcord L 2P

Universellt överspänningsskydd typ 2 i IP65 design för eftermontering; för skydd av LED-mastbelysningen.

Lägg till  Detaljer

Den rätta vägen till åsk- och överspänningsskydd för vätgasanläggningar

Tankställen är offentliga område, i vilka det gäller att inte utsätta människorna, som arbetar där och använder, för någon fara och dessutom undvika fel i anläggningarna. Väte medför sina utmaningar, för om det antänds okontrollerat eller bildar en explosiv blandning med andra komponenter kan människor och anläggningar skadas.

För att detta inte ska ske rekommenderar vi ett heltäckande skyddskoncept med skyddsenheter, speciellt för ex-området, som innehåller yttre åskskydd, överspänningsskydd såväl som jordning/potentialutjämning. Med våra skyddsenheter undviker du exempelvis gnistbildning - en reaktion, som kan vara dödlig i ex-områden och leda till explosioner. Isolerade eller fristående åskskyddssystem ser till att inga blixtströmmar kommer in i anläggningen. Detta förhindra interaktion med områden med explosionsrisk.

Separata åskskyddssystem och uppfångare från DEHN sätts upp med isolation från installationer. Vi använder högkvalitativt isoleringsmaterial. Utläggningen och dimensioneringen av håll- och funktionsenheterna baseras på elektriska och mekaniska parametrar. Fristående åskskydd omfattar även fristående uppfångare och master som installeras i marknivå på avstånd från anläggningen. Här krävs ingen kabeldragning på tak och väggar.

Isolerat HVI-åskskydd från DEHN erbjuder maximalt skydd och samtidigt en hög flexibilitet under installationen. HVI-ledningen, den högspänningsbeständiga, isolerade åskledaren, används.

Har du några frågor om vätgasanläggningar?

Vi hjälper gärna dig vidare. Skriv eller ring till oss på +46 708 52 57 56. Vi ser fram emot att höra från dig.
Om du har några frågor kan du också nå oss på följande e-postadress: [email protected]