Jordning och potentialutjämning - för säkerhet på sjukhus.

En grundförutsättning för en säker drift av alla elektriska system i byggnader är en funktionsduglig jordnings- och potentialutjämningsanläggning. Eftersom särskilt många elektriska system används i medicinska inrättningar såsom sjukhus, utgör jordning och potentialutjämning där viktiga komponenter för säkerheten. Satsa på en genomtänkt planering och professionellt genomförande. Eftersom fel ofta bara kan åtgärdas i efterhand med svårighet och till stora kostnader.

1: Flatledare 2: Förbindningsklämma 3: Anslutningsklämma 4: Väggenomföring 4: Väggenomföring 5: Rundledare 6: Korsklämma 7: Korrosionsskyddsband 1: Flatledare 2: Förbindningsklämma 3: Anslutningsklämma 4: Väggenomföring 4: Väggenomföring 5: Rundledare 6: Korsklämma 7: Korrosionsskyddsband

852335 

Flatledare

Steel strip according to EN 62561-2 with zinc coating ≥ 70 µm on average (about 500 g/m2), for lightning protection and earth-termination systems.

Add  Details

308026 

Förbindningsklämma

Connecting clamp according to EN 62561-1, for connecting reinforcing steel mesh and reinforcements with flat conductors. Design for T, cross and parallel connections.

Add  Details

308141 

Anslutningsklämma DEHNclip

Snabbt- enkelt - blixtströmstestat: det är DEHNclip, en armeringsklämma som möjliggör en säker och verktygsfri anslutning av jordningsmaterial med armering.

Add  Details

478540 

Vattentryckstät väggenomföring

Vattentryckstät väggenomföring för vattentät betong, för vattentryckstät genomföring av jordnings- / potentialutjämningsledare genom betongväggar, justerbar med gängstång M10.

Add  Details

478129 

Anslutningsklämmor med gängade bultar

Anslutningsklämmor med gängade bultar för anslutning av rundledare och flatledare till jordningsfästpunkter med gänga M10 / 12.

Add  Details

860010 

Rundledare

Rostfri rundledare enligt SS EN 62561-2 för användning i åskskydds-, jordningsanläggningar eller potentialutjämning.

Add  Details

319209 

Korsklämma

Cross unit according to EN 62561-1, for aboveground and underground connection of round and flat conductors. Type with intermediate plate, with M8 screws.

Add  Details

556125 

Korrosionsskyddsband

Anti-corrosion tape for the enclosure of above and underground connections. For use in the ground. Comes in 10-m-long reels.

Add  Details

Det rätta sättet för standardkorrekt jordning för sjukhus.

Eftersom säker drift av elektriska system är särskilt viktigt för medicinsk försörjning måste olika standard beaktas för upprättande av jordningssystem och potentialutjämningsnätverk. Bland annat kraven i SS EN 62305 -3 för konstruktion av jordningsanläggningen och de i SS EN 50310 för upprättande av potentialutjämningsnätverk ska beaktas.

DEHN ger dig passande produkter och koncept för en standardriktig jordning och potentialutjämningsnätverket.

Nedladdningar

DS162 Broschyr Fundamentjordningen .pdf 2.8 MB

Har du frågor om Jordning och potential­utjämning?

Vir svarer gärna på dina frågor om jordning. Skriv eller ring till oss på +46 708 52 57 56. Vi ser fram emot att höra från dig. 
Om du har några frågor kan du också nå oss på följande e-postadress: [email protected]