Yttre åskskydd - för säkra sjukhus.

Att undvika skador från blixtnedslag och skydda människoliv spelar en enormt viktig roll på sjukhus med sin särskilt kritiska infrastruktur. Installation av yttre åskskydd är därför obligatoriskt.

Vid planeringen ska åskskyddsklasserna för de enskilda byggnadsområdena beaktas. Operationssalar omfattar till exempel av LPL II, kontor och sovsalar av LPL III. Mer om indelning av åskskyddsklasser hittar du i standard SS EN 62305-3.

En detaljerad planering av åtgärder är nödvändig för att uppfylla alla krav för skyddet.

1: Stödrör 2: Trebensstativ 2: Trebensstativ 3: HVI-ledning 4: Takledningshållare 4: Takledningshållare 5: Ledningshållare rostfri 6: UNI-avskiljningsklämma 1: Stödrör 2: Trebensstativ 2: Trebensstativ 3: HVI-ledning 4: Takledningshållare 4: Takledningshållare 5: Ledningshållare rostfri 6: UNI-avskiljningsklämma

105325 

Stödrör GFK/AI med fångspets

Stödrör GFK/AI med utlopp på sidan för stativ, inre ändförslutning och PA-fjäderelement för HVI ledning, för avskilda (isolerad) konstruktion av infångningsanordningar med fångspets.

Add  Details

107390 

Trebensstativ

Trebensstativ (utförande fällbart) för stödrör D 50 mm med utlopp på sidan eller uppfångare D40 mm med reduceringstillbehör.

Add  Details

102012 

Betongsockel

Betongsockel dock utan kil, för installation av trebenstativ med gängstänger M16.

Add  Details

819135 

HVI-ledning

Högspänningsfast isolerad nerledare för att upprätthålla separationsavståndet till elektriska ledande delar enligt SS EN 62305-3 för att förhindra farliga överslag mellan delarna i det yttre åskskyddet och inre ledande delar.

Add  Details

253026 

Adapter för HVI-ledning

Adapter för förläggning av HVI-ledning (svart) eller HVI light-ledning på platta tak. För att fästa på takhållaren typ FB.

Add  Details

275250 

Ledningshållare HVI-ledning

Ledningshållare med skruvar- överlagring, utförande NIRO, t.ex. för väggmontering.

Add  Details

459129 

UNI-avskiljningsklämma

UNI-avskiljningsklämma enligt SS EN 62561-1, för sammankoppling av nerledare och jordinföring.

Add  Details

Den rätta vägen till yttre åskskydd för sjukhus.

Det yttre åskskyddet fungerar via infångningsanordningar, som du installerar på taket. Som namnet redan säger fångar de in direkta blixtnedslag och leder ner dem riskfritt i marken. Grunden för detta är att det yttre åskskyddsystemet är sammankopplat med jordningen och potentialutjämningen via nerledarena.

Sjukhus har mycket installerat på tak. Till detta räknas t.ex. komponenter för uppvärmning, klimat- och ventilationsteknik, utsugsschakt eller solcellsanläggningar.I syfte att optimera energihushållningen och den därmed sammanhängande utbyggnaden av solenergiproduktion minskas fria takytor ytterligare. Detta gör det svårt för elkonsulterna att placera det yttre åskskyddet enligt specifikationerna.

Kravet för dig: Mellan fånganordningarna och delande metalliska delar måste separationsavstånd ovillkorligen iakttas för att undvika gnistbildning. På grund av platsbristen på sjukhustak är det dock oftast svårt.

Lösningen: HVI-ledningar. Genom användning av dessa högspänningsbeständiga isolerade åskledare kan du försumma separationsavståndet och ändå vara säker på att blixtströmmarna avleds säkert till jordningsanläggningen. Därmed är HVI-åskskydd ett säkert och platsbesparande alternativ till konventionella åskskyddssystem.

Har du frågor om yttre
åskskydd?

Vir svarer gärna på dina frågor om yttre åskskydd. Skriv eller ring till oss på +46 708 52 57 56. Vi ser fram emot att höra från dig. 
Om du har några frågor kan du också nå oss på följande e-postadress: [email protected]