Produktportfölj Processteknik

För att säkerställa att komponenterna inom olje- och gasindustrin alltid fungerar tillförlitligt måste alla skyddsåtgärder vara optimalt samordnade med varandra.

Djupjordning Djupjordning Potentialutjämning för explosionsområden Gnistgapssträckor Gnistgapssträckor Avgränsningsenheter Avgränsningsenheter Överspänningsskydd för informationsteknik BLITZDUCTOR VT KKS Överspänningsskydd för teknik för fältutrustning Kombinerat överspänningsskydd Typ 1 och Typ 2 HVI åskskydd Djupjordning Djupjordning Potentialutjämning för explosionsområden Gnistgapssträckor Gnistgapssträckor Avgränsningsenheter Avgränsningsenheter Överspänningsskydd för informationsteknik BLITZDUCTOR VT KKS Överspänningsskydd för teknik för fältutrustning Kombinerat överspänningsskydd Typ 1 och Typ 2 HVI åskskydd

För omfattande skydd i processindustrin

Här får du allt från en enda källa.
När det gäller skydd för olje- och gasindustrin är det helhetssystem som räknas.

  • Jordning
  • Potentialutjämning
  • Överspänningsskydd
  • Yttre och inre åskskydd

Produkter

 

Djupjordning

Djupjordning och anslutningsklämmor för upprättning av enkelledare.

Detaljer

 

Potentialutjämning för explosionsområden

Tändgnistfria potentialutjämninsskenor, rörklämmor, klämmor och tillbehör för användning i explosionsutsatta områden

Detaljer

 

Gnistgapssträckor

För indirekt jordning och sammankoppling av driftsmässigt avskilda anläggningsdelar. Överjordisk och underjordisk montering.

Detaljer

 

Avgränsningsenheter

För skydd vid övergående, temporöra och stationära överspänningar genom extern spänning.

Detaljer

 

Överspänningsskydd för informationsteknik

Universellt användbart överspänningsskydd för att skydda MSR-kretsar, Buss- och telekommunikationssystem.

Detaljer

918420 

BLITZDUCTOR VT KKS

Skyddskomponenter för process- och automatiseringsteknik - inte delbar.

Lägg till  Detaljer

 

Överspänningsskydd för teknik för fältutrustning

För att skydda fältutrustningsteknik i explosionsutsatta områden.

Detaljer

 

Kombinerat överspänningsskydd Typ 1 och Typ 2

Överspänningsskydd på gnistgapsbas fär åskskyddspotentialutjämning och slutenhetsskydd på bara en överspänningsskyddsnivå.

Detaljer

 

HVI åskskydd

Högspänningsbeständiga, isolerade nerledare för att upprättahålla avskiljningsavståndet till elektriska ledande delar.

Detaljer

Ytterligare frågor?

Vi är där för dig. Skriv till oss, ring oss eller boka helt enkelt en tid när vi kan ringa tillbaka.
Vi ser fram emot kontakt med dig via [email protected] eller +46 708 52 57 56