Slappna av.
Det är en DEHNventil ACI.

Den bekymmersfria princip från DEHN:
När arbetssäkerhet möter enkelt uppfyllande av normer är det DEHNventil ACI.

Överspänningsskydd har aldrig varit så enkelt och säkert. Den anslutningsredo kombinerade överspänningsskyddet DEHNventil ACI (typ 1 + typ 2 + typ 3) ger säkerhet i och vid inmatningspunkten för huvudcentralen för lågspänning - detta gör den innovativa ACI-tekniken (Advanced Circuit Interruption) tillgänglig för första gången i avledarklassen typ 1.

Innovativa detaljlösningar som en automatisk frånkopplingsfunktion med visuell visning av spänningsfrånkoppling, 3-sidiga modulbytesalternativ eller ett anslutningstvärsnitt på 16 mm² Cu som alltid är detsamma ger maximal säkerhet.

 

Tekniska detaljer

Alla fördelar i en översikt

DEHN Icon Arbeitssicherheit

Innovativt monterings­koncept för mer arbetssäkerhet

Genom en automatisk, eketrisk frikopplings­funktion i skyddsmodulen vid defekter kan ett säkert modulbyte sker när anläggningen är i löpande drift samt med uppfyllande av arbetsskydds­relaterade normer. Den spänningsfria skydds­modulen kan tas bort såväl från sidan som framifrån. På så sätt är ett säkert byte möjligt i varje montertings­situation.

Icon Normgerecht

Gör det lätt att uppfylla normer

Avsaknaden av reservsäkring och direkt montering på en jordad topphatt eller samlingsskena gör det enkelt att uppfylla den specificerade kabellängden på max. 0,5 m.

DEHN Icon dimensionierungssicher

Dimensionerings­säkerhet gånger tre

Glöm den tidskrävande dimension­eringen av förkopplad säkring, selektivitet och anslutnings­t­värsnitt. I den nya DEHNventil ACI finns redan en brytar-gnistgaps­kombination integrerad, vilken är exakt anpassad till överspännings­skyddet. Detta betyder: ingen förkopplad säkring, inget fel vid dimension­eringen och alltid ett exakt tvärsnitt på endast 16 mm² Cu.

DEHN Icon komfortabel

Bekväm montering

Den kompakta systemlösningen erbjuder inte bara högsta flexibilitet utan också frihet vid positioneringen och anslutningen av överspännings­skyddet. Via den interagerade brytar-gnistgapet sparas värdefullt byggutrymme och möjliggör en flexibel monteringen på dinskena, samlingsskena eller elcentralsvägg.

 

icon white Industrieanlagen

Hög anläggnings­tillgänglighet

Genom att skydds­modulen skiljs säkert från spännings­försörjningen kan anläggningen själv vid servicefall fortsätta vara igång utan avbrott. Underhållet  kangenomföras under drift. Det minimerar dyra driftstopp. Dessutom har DEHNventilen ACI de vanliga enastående prestanda­parametrarna (100 kA åskströms­kapacitet/ 100 kA kortslutnings­strömmot­stånd) med bästa möjliga skydd (certifiering typ 1+2+3) även vid drift. 

DEHN Icon Wartung

Snabbt, enkelt och säkert underhåll

Ett elektriskt status­meddelande via fjärrstyrt meddelande (FM) är standard vid DEHNventil ACI. Vid fel skiljer frikopplingsfunktionen skyddsmodulen från basmodulen och därmed säkert från spänning­sförsörjningen. Dessa visas optiskt på alla fyra sidor av över­spännings­skyddet och innebär säkerhet för underhålls­personalen.

Produktens egenskaper i korthet

För maximal systemtill­gänglighet: DEHNventil ACI

DEHN har stått för innovation och teknisk utveckling i över 100 år. Med CI- och ACI-avledarna har DEHN skapat utrymmes­besparande lösningar för modernt över­spännings­skydd. CI står för Circuit Interruption och innebär att en optimalt dimensionerad säkring redan är integrerad i SPD:n (Surge Protection Device). Med ACI-tekniken (Advanced Circuit Interruption) som introducerades 2018 har denna säkring ersatts av en kombination av brytare och gnistgap. Dessa och andra innovativa funktioner gör DEHNventil ACI till den enklaste och säkraste lösningen. Våra klasser av avledare i en överblick:

Den ”bekymmersfria principen”
från DEHN

ACI-teknik: För maximal säkerhet i elcentralen

Glöm den tidskrävande dimensioneringen! Våra överspänningsskydd av typ 1 och typ 2 med ACI-teknik har en integrerad brytar-gnistgapskombination. Det eliminerar helt den vanliga förkopplade säkringen. Detta ger säkerhet, möjliggör en flexibel montering och lyfter anläggningens tillgänglighet till en ny nivå.

Det är DEHN ACI-teknik

 

  • Tillförlitlighet och anläggnings tillgänglighet på högsta nivå
  • Dimensioneringssäkerhet och platsbesparing genom att den separata förkopplade säkringen utgår
  • Lång livslängd på grund av hög TOV-styrka och läckströmsfrihet
  • Enkel installation tack vare mindre anslutningstvärsnitt
Till ACI-teknik

Produktvarianter

Tillgänglig slutet av 2024

961405 

DEHNventil ACI M TNS 264 (FM)

Four-pole, spark-gap-based, Type 1 + Type 2 + Type 3 DEHNventil ACI M TNS combined arrester as per EN 61643-11 with integrated ACI switch/spark gap. Maximum system availability due to RADAX Flow follow current limitation. Capable of protecting terminal equipment.

Lägg till  Detaljer

961305 

DEHNventil ACI M TNC 264 (FM)

Three-pole, spark-gap-based, Type 1 + Type 2 + Type 3 DEHNventil ACI M TNC combined arrester as per EN 61643-11 with integrated ACI switch/spark gap. Maximum system availability due to RADAX Flow follow current limitation. Capable of protecting terminal equipment.

Lägg till  Detaljer

Downloads

Flyer DEHNventil ACI The prewired, Type 1+2+3 combined arrester with ACI technology .pdf 0.3 MB

Har du frågor om nya DEHNventil ACI?

Vi svarar gärna på dina frågor om den nya DEHNventil ACI. Ring oss på +46 708-52 57 56 eller skicka ett e-postmeddelande.
Vi ser fram emot att höra från dig!

[email protected]  +46 708-52 57 56